Mesafeli Satış Sözleşmesi

İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

MADDE 1 – KONU

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI‘nın, ALICI‘ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satış ve teslimiyle ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

MADDE 2.1 – SATICI BİLGİLERİ

Ünvan: Tülin ACAR-Parantez Eğitim Araştırma Danışmanlık ve Yayıncılık Hizmetleri

Adres: Meşrutiyet Mah. Selanik Cad. 46 / 4 Kızılay Ankara

E-posta: parantezanaliz@gmail.com

MADDE 2.2 – ALICI BİLGİLERİ

Müşteri olarak parantezanaliz.com sitesinden ödeme yapan kişinin ödeme yaparken kullandığı adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU HİZMET BİLGİLERİ

Hizmetin türü, satış bedeli ve ödeme şekli satın alma sürecinin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1 – ALICI, Madde 3′te belirtilen sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekliyle teslimata ilişkin tüm önbilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyit ve onayı verdiğini beyan eder.

4.2 – Sözleşme konusu hizmet, ALICI’nın aldığı hizmet türüne göre yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşuluyla ALICI‘nın ödeme sırasında kaydettiği e-posta adresine açıklanan süre içinde gönderilir.

4.3 – Sözleşme konusu hizmet, ALICI‘nın ödeme sırasında kaydettiği e-posta adresinden kaynaklanan sorunlar nedeniyle teslim edilememesinden parantezanaliz.com sorumlu tutulamaz.

4.4 – Sözleşme konusu hizmetin teslimatı için işbu sözleşmenin kabul edildiğine dair onayın parantezanaliz.com internet sitesinde verilmesi ve bedelinin ALICI‘nın tercih ettiği ödeme şekliyle ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmemesi veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, parantezanaliz.com’un ürünün teslimine ilişkin yükümlülüğü kalkmış kabul edilir.

4.5 – parantezanaliz.com mücbir sebepler nedeniyle, sözleşme konusu hizmeti, süresi içinde teslim edemediği takdirde, durumu iki hafta içinde ALICI‘ya bildirmekle yükümlüdür.

4.6 – SATICI, parantezanaliz.com sitesinde verilen hizmetin içeriğini değiştirme, güncelleme ve yayından kaldırma haklarını saklı tutar.

MADDE 5 – CAYMA HAKKI

ALICI, Tüketici Mevzuatı uyarınca, işbu Sözleşme’nin onaylanarak modül satın alma tarihinden itibaren 3 (üç) gün içinde internet sitesi üzerinden veya parantezanaliz@gmail.com adresine e-posta göndermek suretiyle cayma bildirimini SATICI’ya bildirmek kaydıyla sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Bu durumda, söz konusu satın alma, 3 (üç) gün içinde bir kesinti yapılmaksızın ALICI’ya iade edilir.

3 (üç) günlük cayma süresi dolmadan önce ALICI’nın, SATICI’dan satın aldığı modülü izlemeye başlaması Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. maddesi uyarınca “Cayma Hakkının İstisnası” niteliği taşıdığından, ilgili modüle başlanmasıyla birlikte ALICI cayma hakkını kullanamaz.

parantezanaliz.com sitesinde sağlanan hizmetin doğal nedenlerle erişimi sağlanamamış olması halinde bile ALICI’ya karşı herhangi bir iade yükümlülüğünün bulunmadığı kabul edilir.

Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.