Hakkımızda

Kurucu: Tülin Otbiçer ACAR, Doç. Dr.

 

Eğitim Durumu

Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı

Tez: Maddenin Farklı Fonksiyonlaşmasını Belirlemede Kullanılan Genelleştirilmiş Aşamalı Doğrusal Model, Lojistik Regresyon ve Olabilirlik Oranı Tekniklerinin Karşılaştırılması

Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretimde Sosyal Bilgiler Öğretimi

Tez: OKÖSYS Sosyal Bilgiler Test Başarı Puanlarının Diğer Alt Test Başarı Puanları ve Cinsiyet Değişkeni ile Karşılaştırılması

Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Lisans: Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi, Felsefe

Lisans: Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim İktisat Fakültesi, İktisat (Devam ediliyor)

YAYIMLANMIŞ BİLİMSEL MAKALELER

POPÜLER BİLİM/KÜLTÜR/EĞİTİM DERGİLERİNDE YAYIMLANMIŞ YAZILAR

Acar, T. (2024). Breaking the cycle: The mediating effects of reading, mathematical and ICT literacy skills on financial success in youth

Acar, T. (2023). Görüşme (mülakat) Tekniğinin Gücü ve Zayıflıkları. Bilim ve GelecekEkim Sayısı, Sayı: 234. 

Acar, T. (2023). Değişen ve Dönüştüren Eğitim: Bir İrdeleme Denemesi. Bilim ve GelecekTemmuz Sayısı, Sayı: 231. 

Acar, T. (2023). Epikürcü ve Stoacı Mutluluk Öğretileri. Bilim ve GelecekNisan Sayısı, Sayı: 228.

Acar, T. (2023). Siyasal ve Toplumsal Dağılmanın Aydınlık Yüzleri. Bilim ve GelecekMart Sayısı, Sayı: 227.

Acar, T. (2022). Dijital Ekranların Bilişsel Kapasitemize Etkisi. Bilim ve GelecekAralık Sayısı, Sayı: 224.

Acar, T. (2022). Üniversitelerin uluslararası bilinirliklerini etkileyen faktörler. Bilim ve GelecekTemmuz Sayısı, Sayı: 219.

Acar, T. (2022). Cicero ile Dostluk üzerine Söyleşi. Bilim ve GelecekNisan Sayısı, Sayı: 216.

Acar, T. (2022). Eğitimin Pastası Testler ve Cilası Sınavlar. Bilim ve Ütopya DergisiMart Sayısı, Sayı: 333.

Acar, T. (2022).  Helenistik Felsefede Mutlu Yaşamanın BelirlenimleriDüşünbil DergisiOcak-Şubat Sayısı, Sayı: 105.

Acar, T. (2021).  Ruh, Akıl, Zihin, Bilinç, Anlama Yetisi, Düşünme Organı Soruşturmasından Yapay Zekâ VargısınaDüşünbil DergisiKasım Sayısı, Sayı 104: 44-46..

Acar, T. (2021). Eğitim Ne idür? Bilim ve GelecekAğustos Sayısı, Sayı: 208

Acar, T. (2021).  Devlet ve Toplum Kavramları Üzerinden Düzen ve Çözülme SarmalıDüşünbil DergisiHaziran Sayısı, Sayı 99: 44-46.

Acar, T. (2017).  Yanlış Sözcüklerden Doğru bir Araştırma Çıkar mı?  Popüler Bilim Dergisi, Nisan Sayısı, Sayı 185: 10-13.

Acar, T. (2017). Bilimden Ölçmeye, Ölçmeden Varlığa: Aristoteles’in kavramlarıyla bir izah denemesi.  Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği Bülteni, Aralık, sayı 5: 3-7.

Acar, T. (2017).  Eğitimdeki Şansa Bakın!  Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği Bülteni, Haziran, sayı 4: 7-14.

Acar, T. (2017).  Sosyolojiden Dine, Dinden Psikolojiye Bir Analiz.  Bilim ve Ütopya, Sayı:282 Aralık: 78-80.

Acar, T. (2017).  Birey Hakkında Bilgi Toplama Yolları: Görüşme (Mülâkat).  Popüler Bilim, Ekim-Kasım Ayı Sayısı, Sayı 257: 64-66.

Acar, T. (2016).  Başarı ve Motivasyon için Özyeterlik. Popüler Bilim, Mayıs Haziran Sayısı, 60-61.

Acar, T. (2016).  Zekâ, Yetenek ve Yeti. Popüler Bilim, Nisan Sayısı, 66-67.

Acar, T. (2016).  Bilimsel Araştırmayı Yazmak, Zoru Başarmak. Popüler Bilim, Şubat-Mart Sayısı, sayfa:66-68.

Acar, T. (2016).   Bilim Ulemasında İrfan ve Batıl İkilemi: Fala İnanma Falsız da Kalma. Popüler Bilim, Aralık Sayısı, 34-41.

Acar, T.  (2016).  Bilimde Ölçmeyi ve Rakamları Anlamak. Popüler Bilim, Ekim-Kasım Sayısı, 48-51.

Acar, T. (2015).  Birey Hakkında Bilgi Toplama Yolları: Sormaca(Anket). Popüler Bilim, Kasım Ayı Sayısı, sayfa: 10-14.

Acar, T. (2015).  Bilimsel Araştırma Yöntemlerinden Nitel ve Nicel Araştırma Retoriğine. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği Bülteni, Ekim, sayı 1: 10-16.31

BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN SÖZLÜ SUNUMLAR

Acar, T. (2023, 8-11 Haziran). Bilgi ve Yenilik Kapasitesi Göstergelerine göre Ülkelerin Değerlendirilmesi ve bir Endeks Denemesi, X. EJER Congress, Ankara: TED Üniversitesi

Acar, T. (2019, 30 Kasım-1 Aralık). Türkiye’deki öğretmenlere göre öğretim uygulamalarını etkileyen unsurlar, III. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, Ankara: TED Üniversitesi             

Acar, T. (2019, 19-22 Haziran). Eğitim, Ekonomi, Hukuk ve İnsani Gelişim Göstergelerine göre Sınıflanan Ülkeler Arasındaki Fark Nedir?, VI. EJERCongress, Ankara: Ankara Üniversitesi                                              

Acar, T. (2018, 14-16 Aralık). Farklı Puan Dağılımlarında Öğrencileri Seçmek veya Onlardan Vazgeçmek, Uluslararası Türk-Rus Dünyası Akademik Araştırmalar Kongresi, Ankara: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi  

Acar, T. (2016, 1-3 Eylül).Eğitim, Ekonomi ve İnsan arasındaki Sinerji, V.Uluslararası Katılımlı Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Antalya: AkdenizÜniversitesi    

Özel, S. ve Acar, T. (2014,
11-13 Haziran).Okullarda Sınıf İçi Ölçmelerde G Katsayısı, IV.Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi Ankara: Hacettepe Üniversitesi  

Acar, T. (2012, 19-21 Eylül). 2009 Yılı Uluslararası Öğrenci Başarılarını Değerlendirme Programında Türk Öğrencilerin Başarılarını Etkileyen Faktörler, III. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi  

Acar, T. ve Kelecioğlu, H. (2008, 14–16 Mayıs). Genelleştirilmiş aşamalı doğrusal model ile Rasch modelinin parametrelerinin değişmezliğinin
karşılaştırılması
, I. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Ankara: Ankara Üniversitesi                                                    

Acar, T. (2006,15–17 Eylül). Sato Uyarı İndeksleri İle Madde ve Başarı Analizleri,  15. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı Muğla:Muğla Üniversitesi  

Acar, T. (2005, 28–30 Eylül). %27 Oran Yoluyla Alt-Üst Grup Seçimine Alternatif Olarak Kümeleme ve Ayırma Analizleriyle Alt-Üst Grup Secimi ve Madde İstatistikleri, 14.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Denizli: Pamukkale Üniversitesi  

Otbiçer, T. (2004, 6–9 Temmuz). Doğru Soruları Sorabiliyor muyuz? 13. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Malatya: İnönü Üniversitesi

AKADEMİK FAALİYETLER

Kurum/Kuruluş

Görevi

Tarih

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Bilimlerinde Ölçme ve Değerlendirme: Zor olan sormak mı cevap vermek mi? Konulu seminerlerin eğitmeni

2022

Ahmet Yesevi

Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi

Ölçme ve Değerlendirme Eğitiminin Yürütücüsü

2009

Hazırlayan: EPODDER

Doğrulayan: Meslek Yeterlilik Kurumu Eğitim Sektör Komitesi

Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı (seviye 7) Ulusal Meslek Standardını Hazırlama Ekibinin Üyesi ve Yürütücüsü

2015-2016

Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği

Kurucu ve Yönetim Kurulu üyesi (Genel Sekreter)

2013-2017

Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi

Kurucu yayıncısı ve Genel Sekreteri

2010-2017