Hakkımızda

Kurucu

Tülin (Otbiçer) ACAR, Doç. Dr.


EĞİTİM DURUMU
  Üniversite Enstütü/Fakülte Bölüm Mezuniyet   yılı
Doktora Hacettepe Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 2008
Tez: Maddenin Farklı Fonksiyonlaşmasını Belirlemede Kullanılan Genelleştirilmiş Aşamalı Doğrusal Model, Lojistik Regresyon ve Olabilirlik Oranı Tekniklerinin Karşılaştırılması
Yüksek Lisans Hacettepe Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretimde Sosyal Bilgiler Öğretimi 2004
Tezı: OKÖSYS Sosyal Bilgiler Test Başarı Puanlarının Diğer Alt Test Başarı Puanları ve Cinsiyet Değişkeni ile Karşılaştırılması
Lisans Hacettepe Eğitim Bilimleri Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 2001
Lisans Anadolu Açık öğretim Fakültesi Felsefe 2016- …

 


A – ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Eser No A1. SSCI, SCI, AHCI veya Ankara Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen uluslararası alan indeksleri kapsamındaki hakemli dergiler Alan İndeksi
1 Acar, T. (2018). Yazılı Yoklamalarda Puanlama Yönteminin Test ve Madde İstatistiklerine Etkisi. İlkogretim-Online, Cilt 17, Sayı:2 DOI:10.17051/ilkonline.2018.418890 SCOPUS, ERA, INDEX COPERNICUS
2 Acar, T. (2015). An Investigation of Agreement between Item Difficulty Coefficient calculated in accordance with Classical Test Theory and Item Response Theory with Bland-Altman Method. Communications in Statistics – Theory and Methods, DOI:10.1080/03610926.2013.793353 SSCI
3 Acar, T. (2015). Examination of the PISA 2009 reading skills and information and communication technology (ICT) use skills of Turkish students. Educational Research and Reviews, DOI:10.5897/ERR2015.2311 ERIC
4 Acar, T. (2014). Ölçek Geliştirmede Geçerlik Kanıtları: Çapraz Geçerlik, Sınıflama Ve Sıralama Geçerliği Uygulaması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, DOI: 10.12738/estp.2014.3.2107 SSCI
5 Öğretmen, T. ve Acar, T. (2014). Estimation of Generalizability Coefficients: An Application of Structural Equation Modeling. Journal of Education and Practice, Vol.5, No.14, 113-119 INDEX COPERNICUS
6 Acar, T. (2014). The Struggle of Measurement of Attitudes Related to The Superstitious Beliefs. Journal of Education and Practice, Vol.5, No.21, 135-142. INDEX COPERNICUS
7 Acar, T. (2013). Comparison of the Group and Intercept Coefficient from HGLM-DIF and LR-DIF Methods. British Journal of Science, 10(1), 12-21 SCI, SCOPUS, INDEX COPERNICUS
8 Acar, T. (2012). Türkiye’nin 2009 Sonuçlarına Göre OECD’ye Üye ve Aday Ülkelerin PISA Sınıflandırılması: Kümeleme ve Ayırma Analizleri Uygulaması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(4), 2561-2572 SSCI
9 Acar, T. (2012). Yatılı Bölge İlköğretim Okullarında Öğrenim Gören 8. Sınıf Öğrencilerinin Ortaöğretime Devam Etme Eğilimleri. Bilig, Sayı:62, 231-246 SSCI
10 Acar, T. (2012). Determination of a Differential Item Functioning Procedure Using the Hierarchical Generalized Linear Model: A Comparison Study With Logistic Regression and Likelihood Ratio Procedure. SageOpen, DOI: 10.1177/2158244012436760, 1-8 SCOPUS
11 Acar, T. ve Öğretmen, T. (2012). Çok Düzeyli İstatistiksel Yöntemler ile 2006 PISA Fen Bilimleri Performansının İncelenmesi. Eğitim ve Bilim, 37(163), 178-189 SSCI
12 Acar, T. (2011). Maddenin Farklı Fonksiyonlaşmasında Örneklem Büyüklüğü: Genelleştirilmiş Aşamalı Doğrusal Modelleme Uygulaması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(1), 284-288 SSCI
13 Acar, T. & Kelecioğlu, H. (2010). Maddenin Farklı Fonksiyonlaşmasını Belirleme Tekniklerinin Karşılaştırılması: GADM, LR ve MTK-OO. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(2), 639-649 SSCI
14 Acar, T. (2009). An Application of Hierarchical Linear Modeling: OKS-2006 Science Test Achievement. Eğitim Araştırmaları-Eurasian Journal of Educational Research, (37), 1-16 ERIC, SCOPUS, ERA
15 Acar, T. (2005). OKOSYS Sosyal Bilimler Test Basarı Puanlarının Diğer Alt Test Basarı Puanları ve Cinsiyet Değişkeni ile Karsılaştırılması. Eğitim Araştırmaları Dergisi Sayı:21 ERIC, SCOPUS, ERA
Eser No A.2 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler Alan İndeksi
16 Eskici, G. & Acar, T. (2014). Two Popular Diet Models:Food Intolerance Test and Diet for Blood Group. The Indian Journal of Nutrition and Dietetics, Vol.51 No. 3.252-265. INDmed , J-Gate Plus, iScholar

 

Eser No B- ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER Alan İndeksi
17 Acar, T. (2012). 2009 Yılı Uluslararası Öğrenci Başarılarını Değerlendirme Programında   Türk Öğrencilerin Başarılarını Etkileyen Faktörler. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 3(2), 309-314 ULAKBİM

 

Eser No C- ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN POSTER/SÖZLÜ SUNUMLAR Sunum Şekli
18 Acar, T. (2016, 1-3 Eylül).Eğitim, Ekonomi ve İnsan arasındaki Sinerji, V. Uluslararası Katılımlı Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Antalya: Akdeniz Üniversitesi Sözlü
19 Özel, S. ve Acar, T. (2014, 11-13 Haziran).Okullarda Sınıf İçi Ölçmelerde G Katsayısı, IV. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sözlü
20 Acar, T. (2012, 19-21 Eylül). 2009 Yılı Uluslararası Öğrenci Başarılarını Değerlendirme Programında Türk Öğrencilerin Başarılarını Etkileyen Faktörler, III. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sözlü
21 Acar, T. ve Kelecioğlu, H. (2008, 14–16 Mayıs). Genelleştirilmiş aşamalı doğrusal model ile Rasch modelinin parametrelerinin değişmezliğinin karşılaştırılması, I. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Ankara: Ankara Üniversitesi Sözlü
22 Acar, T. (2006,15–17 Eylül). Sato Uyarı İndeksleri İle Madde ve Başarı Analizleri,  15. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı Muğla:  Muğla Üniversitesi Sözlü
23 Acar, T. (2005, 28–30 Eylül). %27 Oran Yoluyla Alt-Üst Grup Seçimine Alternatif Olarak Kümeleme ve Ayırma Analizleriyle Alt-Üst Grup Secimi ve Madde İstatistikleri, 14.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Denizli: Pamukkale Üniversitesi Sözlü
24 Otbiçer, T. (2004, 6–9 Temmuz). Doğru Soruları Sorabiliyor muyuz? 13. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Malatya: İnönü Üniversitesi Poster

 

POPÜLER BİLİM/SANAT/EĞİTİM DERGİLERİNDE YAYINLANMIŞ YAZILAR
Eser No Yazının Adı Yayımlanan Dergi
25 Acar, T. (2017). Bilimden Ölçmeye, Ölçmeden Varlığa: Aristoteles’in kavramlarıyla bir izah denemesi.  Aralık, sayı 5: 3-7. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği Bülteni
26 Acar, T. (2017).  Eğitimdeki Şansa Bakın!  Haziran, sayı 4: 7-14. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği Bülteni
27  Acar, T. (2017).  Sosyolojiden Dine, Dinden Psikolojiye Bir Analiz.  Sayı:232 Aralık: 78-80. Bilim ve Ütopya
28 Acar, T. (2017).  Birey Hakkında Bilgi Toplama Yolları: Görüşme (Mülâkat).  Ekim-Kasım Ayı Sayısı, Sayı 257: 64-66. Popüler Bilim
29 Acar, T. (2016).  Başarı ve Motivasyon için Özyeterlik. Mayıs Haziran Sayısı, 60-61. Popüler Bilim
30 Acar, T. (2016).  Zekâ, Yetenek ve Yeti. Nisan Sayısı, 66-67. Popüler Bilim
31 Acar, T. (2016).  Bilimsel Araştırmayı Yazmak, Zoru Başarmak. Şubat-Mart Sayısı, sayfa:66-68. Popüler Bilim
32 Acar, T. (2016).   Bilim Ulemasında İrfan ve Batıl İkilemi: Fala İnanma Falsız da Kalma. Aralık Sayısı, 34-41. Popüler Bilim
33 Acar, T.  (2016).  Bilimde Ölçmeyi ve Rakamları Anlamak. Ekim-Kasım Sayısı, 48-51. Popüler Bilim
34 Acar, T. (2015).  Birey Hakkında Bilgi Toplama Yolları: Sormaca(Anket). Kasım Ayı Sayısı, sayfa: 10-14. Popüler Bilim
35 Acar, T. (2015).  Bilimsel Araştırma Yöntemlerinden Nitel ve Nicel Araştırma Retoriğine. Ekim, sayı 1: 10-16. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği Bülteni

 

ULUSAL YAYINEVLERİNDEN YAYIMLANMIŞ KİTAPLAR
Eser No Yayım Yılı Adı Yayınevi
36 2016 Eğitim Ekonomi ve İnsan arasındaki Sinerji Parantez Eğitim Yayıncılık
37 2007 Öğretmen Adayları için KPSS Eğitim Bilimleri Ölçme ve Değerlendirme Dergisi Sınav Dergisi Yayınları
38 2007 KPSS Eğitim Bilimleri Soru Bankası Pelikan Yayınevi
39 2002 2002–2003 ÖSS (Öğrenci Seçme Sınavı) ve LGS(Liselere giriş Sınavı) için Tercih Rehberi kitapları Sınav Dergisi Yayınları
40 2001 2001–2002 ÖSS(Öğrenci Seçme Sınavı) ve LGS(Liselere giriş Sınavı) için Tercih Rehberi kitapları Sınav Dergisi Yayınları

 

ULUSAL ve ULUSLARARASI HAKEMLİKLER
No Derginin Adı Türü
41 Eğitim Araştırmaları Dergisi (EJER) Ulusal
42 Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi Ulusal
43 İlköğretim Online Dergisi Ulusal
44 Sakarya University Journal of Education Ulusal
45 Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Ulusal
46 Compare: A Journal of Comparative and International Education Uluslararası
47 Eğitim ve Bilim Uluslararası
48 Journal for the Scientific Study of Religion Uluslararası
49 Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi (KUYEB) Uluslararası
50 Measurement and Evaluation in Counseling and Development Uluslararası
51 Sage Open Uluslararası

 

BİLİMSEL ETKİNLİK DÜZENLEME KURULU ÜYELİĞİ
No Etkinliğin Adı Tarih/Yer
52 V. Uluslararası Katılımlı Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi 1-3 Eylül 2016  Akdeniz Üniversitesi
53 Teknik Eğitim Fakültesi, Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu 20-22 Haziran 2007 Kocaeli Üniversitesi

 

AKADEMİK ve SOSYAL FAALİYETLER
No Kurum/Kuruluş Görevi Tarih
54 Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu Türkiye’nin Eğitimle İmtihanı konulu panelin panelisti ve Ölçme Teknikleri ve SPSS Atölye Yürütücüsü 2017
55 Ahmet Yesevi

Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi

Ölçme ve Değerlendirme kursunun eğitmeni 2009
56 Hazırlayan: EPODDER

Doğrulayan: Meslek Yeterlilik Kurumu Eğitim Sektör Komitesi

Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı (seviye 7) Ulusal Meslek Standardını Hazırlama Ekibinin Üyesi ve Yürütücüsü 2015-2016
57 Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği Kurucu ve Yönetim Kurulu üyesi (Genel Sekreter) 2013-2017
58 Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi Kurucu yayıncısı ve Genel Sekreteri 2010-2017