Hakkımızda

Kurucu

Tülin (Otbiçer) ACAR, Doç. Dr.


Eğitim Durumu

Doktora: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Tez Çalışması: Maddenin Farklı Fonksiyonlaşmasını Belirlemede Kullanılan Genelleştirilmiş Aşamalı Doğrusal Model, Lojistik Regresyon ve Olabilirlik Oranı Tekniklerinin Karşılaştırılması

Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretimde Sosyal Bilgiler Öğretimi

Tez Çalışması: OKÖSYS Sosyal Bilgiler Test Başarı Puanlarının Diğer Alt Test Başarı Puanları ve Cinsiyet Değişkeni İle Karşılaştırılması

Lisans: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı


Makaleler

Acar, T. (2015). Investigation of Agreement between Item Difficulty Coefficient calculated in accordance with Classical Test Theory and Item Response Theory with Bland-Altman Method. Communications in Statistics – Theory and Methods, DOI:10.1080/03610926.2013.793353 (SSCI)

 

Acar, T. (2015). Examination of the PISA 2009 reading skills and information and communication technology (ICT) use skills of Turkish students. Educational Research and Reviews, DOI:10.5897/ERR2015.2311

• Eskici, G. & Acar, T. (2014). Two Popular Diet Models:Food Intolerance Test and Diet for Blood Group. The Indian Journal of Nutrition and Dietetics, Vol.51 No. 3.252-265.

Acar, T. (2014). The Struggle of Measurement of Attitudes Related to The Superstitious Beliefs. Journal of Education and Practice, Vol.5, No.21, 135-142.

• Öğretmen, T. ve Acar, T. (2014). Estimation of Generalizability Coefficients: An Application of Structural Equation Modeling. Journal of Education and Practice, Vol.5, No.14, 113-119.

Acar, T. (2014). Ölçek Geliştirmede Geçerlik Kanıtları: Çapraz Geçerlik, Sınıflama ve Sıralama Geçerliği Uygulaması.Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, DOI: 10.12738/estp.2014.3.2107(SSCI)

Acar, T. (2013). Comparison of the Group and Intercept Coefficient from HGLM-DIF and LR-DIF Methods. British Journal of Science, 10(1), 12-21

Acar, T. (2012). 2009 Yılı Uluslararası Öğrenci Başarılarını Değerlendirme Programında Türk Öğrencilerin Başarılarını Etkileyen Faktörler. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 3(2), 309-314

Acar, T. (2012). OECD’ye Üye ve Aday Ülkelerin PISA 2009 Sonuçlarına Göre Sınıflandırılması: Kümeleme ve Ayırma Analizleri Uygulaması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(4), 2561-2572 (SSCI)

Acar, T. (2012). Yatılı Bölge İlköğretim Okullarında Öğrenim Gören 8. Sınıf Öğrencilerinin Ortaöğretime Devam Etme Eğilimleri. Bilig, Sayı:62, 231-246 (SSCI)

Acar, T. (2012). Determination of a Differential Item Functioning Procedure Using the Hierarchical Generalized Linear Model: A Comparison Study With Logistic Regression and Likelihood Ratio Procedure. SageOpen, DOI: 10.1177/2158244012436760, 1-8

Acar, T. ve Öğretmen, T. (2012). Çok Düzeyli İstatistiksel Yöntemler ile 2006 PISA Fen Bilimleri Performansının İncelenmesi. Eğitim ve Bilim, 37(163), 178-189 (SSCI)

Acar, T. (2011). Maddenin Farklı Fonksiyonlaşmasında Örneklem Büyüklüğü: Genelleştirilmiş Aşamalı Doğrusal Modelleme Uygulaması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(1), 284-288 (SSCI)

Acar, T. & Kelecioğlu, H. (2010). Maddenin Farklı Fonksiyonlaşmasını Belirleme Tekniklerinin Karşılaştırılması: GADM, LR ve MTK-OO. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(2), 639-649 (SSCI)

Acar, T. (2009). An Application of Hierarchical Linear Modeling: OKS-2006 Science Test Achievement. Eğitim Araştırmaları-Eurasian Journal of Educational Research, (37), 1-16 (SSCI)

Acar, T. (2005). OKOSYS Sosyal Bilimler Test Basarı Puanlarının Diğer Alt Test Basarı Puanları ve Cinsiyet Değişkeni ile Karsılaştırılması. Eğitim Araştırmaları Dergisi Sayı:21


Yazılar

• Acar, T. (2017). Bilimden Ölçmeye, Ölçmeden Varlığa: Aristoteles’in kavramlarıyla bir izah denemesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği Bülteni, Aralık, sayı 5: 3-7.

• Acar, T. (2017). Sosyolojiden Dine, Dinden Psikolojiye Bir Analiz. Bilim ve Ütopya, Sayı:232 Aralık: 78-80.

• Acar, T. (2017). Birey Hakkında Bilgi Toplama Yolları: Görüşme (Mülâkat). Popüler Bilim, Ekim-Kasım Ayı Sayısı, Sayı 257: 64-66.

• Acar, T. (2017). Eğitimdeki Şansa Bakın! Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği Bülteni, Haziran, sayı 4: 7-14.

• Acar, T. (2016). Bilim Ulemasında İrfan ve Batıl İkilemi: Fala İnanma Falsız da Kalma. Popüler Bilim, Aralık Sayısı, 34-41.

• Acar, T. (2016). Bilimde Ölçmeyi ve Rakamları Anlamak. Popüler Bilim, Ekim-Kasım Sayısı, 48-51.

• Acar, T. (2016). Başarı ve Motivasyon için Özyeterlilik. Popüler Bilim, Mayıs-Haziran Sayısı, 60-61.

• Acar, T. (2016). Zeka, Yetenek ve Yeti. Popüler Bilim, Nisan Sayısı, 66-67.

• Acar, T. (2016). Bilimsel Araştırmayı Yazmak, Zoru Başarmak. Popüler Bilim, Şubat-Mart Sayısı, sayfa:66-68.

• Acar, T. (2015). Birey Hakkında Bilgi Toplama Yolları: Sormaca(Anket). Popüler Bilim, Kasım Ayı Sayısı, sayfa: 10-14.

• Acar, T. (2015). Bilimsel Araştırma Yöntemlerinden Nitel ve Nicel Araştırma Retoriğine. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği Bülteni, Ekim, sayı 1: 10-16.


Sözlü Bildiriler

Acar, T. (2016, 1-3 Eylül). Eğitim, Ekonomi ve İnsan arasındaki Sinerji, V. Uluslararası Katılımlı Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresinde Sözlü Bildiri olarak sunulmuştur. Akdeniz Üniversitesi

• Özel, S. & Acar, T. (2014, 11-13 Haziran).Okullarda Sınıf İçi Ölçmelerde G Katsayısı, IV. Uluslararası Katılımlı Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresinde Sözlü Bildiri olarak sunulmuştur, Hacettepe Üniversitesi

Acar, T. (2012, 19-21 Eylül). 2009 Yılı Uluslararası Öğrenci Başarılarını Değerlendirme Programında Türk Öğrencilerin Başarılarını Etkileyen Faktörler, III. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresinde Sözlü Bildiri olarak sunulmuştur. Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Acar, T.ve Kelecioğlu, H. (2008, 14–16 Mayıs). Genelleştirilmiş aşamalı doğrusal model ile Rasch modelinin parametrelerinin değişmezliğinin karsılaştırılması, I. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresinde Sözlü Bildiri olarak sunulmuştur. Ankara Üniversitesi

Acar, T. (2006,15–17 Eylül). Sato Uyarı İndeksleri İle Madde ve Basarı Analizleri, 15. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayında Sözlü Bildiri olarak sunulmuştur, Muğla Üniversitesi

Acar, T. (2005, 28–30 Eylül). %27 Oran Yoluyla Alt-Üst Grup Seçimine Alternatif Olarak Kümeleme ve Ayırma Analizleriyle Alt-Üst Grup Secimi ve Madde İstatistikleri, 14.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayında Sözlü Bildiri olarak sunulmuştur, Pamukkale Üniversitesi

Otbiçer, T. (2004, 6–9 Temmuz). Doğru Soruları Sorabiliyor muyuz? 13. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayında Poster bildiri olarak sunulmuştur, İnönü Üniversitesi

• Otbiçer, T. (2004) Hacettepe Üniversitesi, Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Etkinlikleri, “Ölçmede Kümeleme Analizi Uygulamaları” panelde sözlü bildiri.


Yayınlanmış Kitaplar

Eğitim, Ekonomi ve İnsan Arasındaki Sinerji, Parantez Eğitim Yayıncılık, 2016

•Öğretmen Adayları için KPSS Eğitim Bilimleri Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, Sınav Dergisi Yayınları, 2007

•KPSS Eğitim Bilimleri Soru Bankası, Pelikan Yayınevi, 2007

•KPSS Hazırlık Kılavuzu Öğretmen Adayları İçin, Nirvana Yayınları, 20042002–2003 ÖSS (Öğrenci Seçme Sınavı) ve LGS(Liselere giriş Sınavı) için Tercih Rehberi kitapları, Sınav Dergisi Yayınları

•2001–2002 ÖSS(Öğrenci Seçme Sınavı) ve LGS(Liselere giriş Sınavı) için Tercih Rehberi kitapları, Sınav Dergisi Yayınları


Düzenleme Kurulu Üyeliği

•1-3 Eylül 2016 Akdeniz Üniversitesi, V. Uluslararası Katılımlı Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi

•20-22 Haziran 2007 Kocaeli Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu


Ulusal ve uluslararası hakemlik

  • Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi (KUYEB)
  • İlköğretim Online Dergisi
  • Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi (EPOD)
  • Measurement and Evaluation in Counseling and Development
  • Sage Open
  • American Educational Research Journal
  • Compare: A Journal of Comparative and International Education
  • Journal for the Scientific Study of Religion