Hakkımızda

Kurucu: Tülin (Otbiçer) ACAR, Doç. Dr.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7976-5521

Web of Science ResearcherID: F-9704-2014


EĞİTİM DURUMU

Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı

Tez: Maddenin Farklı Fonksiyonlaşmasını Belirlemede Kullanılan Genelleştirilmiş Aşamalı Doğrusal Model, Lojistik Regresyon ve Olabilirlik Oranı Tekniklerinin Karşılaştırılması

Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretimde Sosyal Bilgiler Öğretimi

Tez: OKÖSYS Sosyal Bilgiler Test Başarı Puanlarının Diğer Alt Test Başarı Puanları ve Cinsiyet Değişkeni ile Karşılaştırılması

Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Lisans: Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi, Felsefe


ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ BİLİMSEL MAKALELER

 • Acar, T. (2021). The Problem of Measurement Equivalence or Invariance in Instruments. International Journal of Assessment Tools in Education , 6 (5) , 37-43 . DOI: 10.21449/ijate.591669 [ E-SCI, ERIC, TRDizin ]
 • Acar, T. (2019). Determination of Sample Size and Observation Units. International Journal of Assessment Tools in Education , 6 (5) , 37-43 . DOI: 10.21449/ijate.591669 [ E-SCI, ERIC, TRDizin ]
 • Acar, T. (2018). Yazılı Yoklamalarda Puanlama Yönteminin Test ve Madde İstatistiklerine Etkisi. İlkogretim-Online, Cilt 17, Sayı:2 DOI:10.17051/ilkonline.2018.418890 [ SCOPUS, ERA, INDEX COPERNICUS ]
 • Acar, T. (2016). Measurement of Attitudes Regarding Foreign Language Skills and Its Relation with Success. International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE), Cilt 5, Sayı:4, 310-322. DOI: http://doi.org/10.11591/ijere.v5i4.5959 [ ERIC ]
 • Acar, T. (2015). An Investigation of Agreement between Item Difficulty Coefficient calculated in accordance with Classical Test Theory and Item Response Theory with Bland-Altman Method. Communications in Statistics – Theory and Methods, DOI:10.1080/03610926.2013.793353 [ SSCI ]
 • Acar, T. (2015). Examination of the PISA 2009 reading skills and information and communication technology (ICT) use skills of Turkish students. Educational Research and Reviews, DOI:10.5897/ERR2015.2311 [ ERIC ]
 • Acar, T. (2014). Ölçek Geliştirmede Geçerlik Kanıtları: Çapraz Geçerlik, Sınıflama Ve Sıralama Geçerliği Uygulaması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, DOI: 10.12738/estp.2014.3.2107 [ SSCI ]
 • Öğretmen, T. ve Acar, T. (2014). Estimation of Generalizability Coefficients: An Application of Structural Equation Modeling. Journal of Education and Practice, Vol.5, No.14, 113-119 [ SCI-Edge, EBSCO, INDEX COPERNICUS ]
 • Acar, T. (2014). The Struggle of Measurement of Attitudes Related to The Superstitious Beliefs. Journal of Education and Practice, Vol.5, No.21, 135-142. [ SCI-Edge, EBSCO, INDEX COPERNICUS ]
 • Acar, T. (2013). Comparison of the Group and Intercept Coefficient from HGLM-DIF and LR-DIF Methods. British Journal of Science, 10(1), 12-21 [ SCI, SCOPUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS ]
 • Acar, T. (2012). Türkiye’nin 2009 Sonuçlarına Göre OECD’ye Üye ve Aday Ülkelerin PISA Sınıflandırılması: Kümeleme ve Ayırma Analizleri Uygulaması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(4), 2561-2572 [ SSCI ]
 • Acar, T. (2012). Yatılı Bölge İlköğretim Okullarında Öğrenim Gören 8. Sınıf Öğrencilerinin Ortaöğretime Devam Etme Eğilimleri. Bilig, Sayı:62, 231-246 [ SSCI ]
 • Acar, T. (2012). Determination of a Differential Item Functioning Procedure Using the Hierarchical Generalized Linear Model: A Comparison Study With Logistic Regression and Likelihood Ratio Procedure. SageOpen, DOI: 10.1177/2158244012436760, 1-8 [ SSCI ]
 • Acar, T. (2012). 2009 Yılı Uluslararası Öğrenci Başarılarını Değerlendirme Programında Türk Öğrencilerin Başarılarını Etkileyen Faktörler. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 3(2), 309-314 [ E-SCI ]
 • Acar, T. ve Öğretmen, T. (2012). Çok Düzeyli İstatistiksel Yöntemler ile 2006 PISA Fen Bilimleri Performansının İncelenmesi. Eğitim ve Bilim, 37(163), 178-189 [ SSCI ]
 • Acar, T. (2011). Maddenin Farklı Fonksiyonlaşmasında Örneklem Büyüklüğü: Genelleştirilmiş Aşamalı Doğrusal Modelleme Uygulaması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(1), 284-288 [ SSCI ]
 • Acar, T.  ve Kelecioğlu, H. (2010). Maddenin Farklı Fonksiyonlaşmasını Belirleme Tekniklerinin Karşılaştırılması: GADM, LR ve MTK-OO. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(2), 639-649 [ SSCI ]
 • Acar, T. (2009). An Application of Hierarchical Linear Modeling: OKS-2006 Science Test Achievement. Eğitim Araştırmaları-Eurasian Journal of Educational Research, (37), 1-16 [ ERIC, SCOPUS, ERA ]
 • Acar, T. (2005). OKOSYS Sosyal Bilimler Test Basarı Puanlarının Diğer Alt Test Basarı Puanları ve Cinsiyet Değişkeni ile Karsılaştırılması. Eğitim Araştırmaları Dergisi Sayı:21 [ ERIC, SCOPUS, ERA ]
 • Eskici, G. & Acar, T. (2014). Two Popular Diet Models:Food Intolerance Test and Diet for Blood Group. The Indian Journal of Nutrition and Dietetics, Vol.51 No. 3.252-265. [ INDmed , J-Gate Plus, iScholar ]

POPÜLER BİLİM/SANAT/EĞİTİM DERGİLERİNDE YAYINLANMIŞ YAZILAR

Acar, T. (2022). Üniversitelerin uluslararası bilinirliklerini etkileyen faktörler. Eğitim ve Gelecek, Temmuz Sayısı, Sayı: 219.

Acar, T. (2022). Cicero ile Dostluk üzerine Söyleşi. Eğitim ve Gelecek, Nisan Sayısı, Sayı: 216.

Acar, T. (2022). Eğitimin Pastası Testler ve Cilası Sınavlar. Bilim ve Ütopya Dergisi, Mart Sayısı, Sayı: 333.

Acar, T. (2022).  Helenistik Felsefede Mutlu Yaşamanın Belirlenimleri. Düşünbil Dergisi, Ocak-Şubat Sayısı, Sayı: 105.

Acar, T. (2021).  Ruh, Akıl, Zihin, Bilinç, Anlama Yetisi, Düşünme Organı Soruşturmasından Yapay Zekâ Vargısına. Düşünbil Dergisi, Kasım Sayısı, Sayı 104: 44-46..

Acar, T. (2021). Eğitim Ne idür? Eğitim ve Gelecek, Ağustos Sayısı, Sayı: 208

Acar, T. (2021).  Devlet ve Toplum Kavramları Üzerinden Düzen ve Çözülme Sarmalı. Düşünbil Dergisi, Haziran Sayısı, Sayı 99: 44-46.

Acar, T. (2017).  Yanlış Sözcüklerden Doğru bir Araştırma Çıkar mı?  Popüler Bilim Dergisi, Nisan Sayısı, Sayı 185: 10-13.

Acar, T. (2017). Bilimden Ölçmeye, Ölçmeden Varlığa: Aristoteles’in kavramlarıyla bir izah denemesi.  Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği Bülteni, Aralık, sayı 5: 3-7.

Acar, T. (2017).  Eğitimdeki Şansa Bakın!  Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği Bülteni, Haziran, sayı 4: 7-14.

Acar, T. (2017).  Sosyolojiden Dine, Dinden Psikolojiye Bir Analiz.  Bilim ve Ütopya, Sayı:282 Aralık: 78-80.

Acar, T. (2017).  Birey Hakkında Bilgi Toplama Yolları: Görüşme (Mülâkat).  Popüler Bilim, Ekim-Kasım Ayı Sayısı, Sayı 257: 64-66.

Acar, T. (2016).  Başarı ve Motivasyon için Özyeterlik. Popüler Bilim, Mayıs Haziran Sayısı, 60-61.

Acar, T. (2016).  Zekâ, Yetenek ve Yeti. Popüler Bilim, Nisan Sayısı, 66-67.

Acar, T. (2016).  Bilimsel Araştırmayı Yazmak, Zoru Başarmak. Popüler Bilim, Şubat-Mart Sayısı, sayfa:66-68.

Acar, T. (2016).   Bilim Ulemasında İrfan ve Batıl İkilemi: Fala İnanma Falsız da Kalma. Popüler Bilim, Aralık Sayısı, 34-41.

Acar, T.  (2016).  Bilimde Ölçmeyi ve Rakamları Anlamak. Popüler Bilim, Ekim-Kasım Sayısı, 48-51.

Acar, T. (2015).  Birey Hakkında Bilgi Toplama Yolları: Sormaca(Anket). Popüler Bilim, Kasım Ayı Sayısı, sayfa: 10-14.

Acar, T. (2015).  Bilimsel Araştırma Yöntemlerinden Nitel ve Nicel Araştırma Retoriğine. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği Bülteni, Ekim, sayı 1: 10-16.

C- ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN POSTER/SÖZLÜ SUNUMLAR Sunum Şekli
Acar, T. (2019, 30 Kasım-1 Aralık). Türkiye’deki öğretmenlere göre öğretim uygulamalarını etkileyen unsurlar, III. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, Ankara: TED Üniversitesi Sözlü
Acar, T. (2019, 19-22 Haziran). Eğitim, Ekonomi, Hukuk ve İnsani Gelişim Göstergelerine göre Sınıflanan Ülkeler Arasındaki Fark Nedir?, EJERCongress, Ankara: Ankara Üniversitesi Sözlü
Acar, T. (2018, 14-16 Aralık). Farklı Puan Dağılımlarında Öğrencileri Seçmek veya Onlardan Vazgeçmek, Uluslararası Türk-Rus Dünyasi Akademik Araştırmalar Kongresi, Ankara: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sözlü
Acar, T. (2016, 1-3 Eylül).Eğitim, Ekonomi ve İnsan arasındaki Sinerji, V. Uluslararası Katılımlı Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Antalya: Akdeniz Üniversitesi Sözlü
Özel, S. ve Acar, T. (2014, 11-13 Haziran).Okullarda Sınıf İçi Ölçmelerde G Katsayısı, IV. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sözlü
Acar, T. (2012, 19-21 Eylül). 2009 Yılı Uluslararası Öğrenci Başarılarını Değerlendirme Programında Türk Öğrencilerin Başarılarını Etkileyen Faktörler, III. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sözlü
Acar, T. ve Kelecioğlu, H. (2008, 14–16 Mayıs). Genelleştirilmiş aşamalı doğrusal model ile Rasch modelinin parametrelerinin değişmezliğinin karşılaştırılması, I. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Ankara: Ankara Üniversitesi Sözlü
Acar, T. (2006,15–17 Eylül). Sato Uyarı İndeksleri İle Madde ve Başarı Analizleri,  15. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı Muğla:  Muğla Üniversitesi Sözlü
Acar, T. (2005, 28–30 Eylül). %27 Oran Yoluyla Alt-Üst Grup Seçimine Alternatif Olarak Kümeleme ve Ayırma Analizleriyle Alt-Üst Grup Secimi ve Madde İstatistikleri, 14.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Denizli: Pamukkale Üniversitesi Sözlü
Otbiçer, T. (2004, 6–9 Temmuz). Doğru Soruları Sorabiliyor muyuz? 13. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Malatya: İnönü Üniversitesi Poster

ULUSAL YAYINEVLERİNDEN YAYIMLANMIŞ KİTAPLAR
Yayım Yılı Adı Yayınevi
2020 Kavramları, İlkeleri ve Uygulamalarıyla Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Parantez Eğitim Yayıncılık
2016 Eğitim Ekonomi ve İnsan arasındaki Sinerji Parantez Eğitim Yayıncılık
2007 Öğretmen Adayları için KPSS Eğitim Bilimleri Ölçme ve Değerlendirme Dergisi Sınav Dergisi Yayınları
2007 KPSS Eğitim Bilimleri Soru Bankası Pelikan Yayınevi
2002 2002–2003 ÖSS (Öğrenci Seçme Sınavı) ve LGS(Liselere giriş Sınavı) için Tercih Rehberi kitapları Sınav Dergisi Yayınları
2001 2001–2002 ÖSS(Öğrenci Seçme Sınavı) ve LGS(Liselere giriş Sınavı) için Tercih Rehberi kitapları Sınav Dergisi Yayınları

BİLİMSEL ETKİNLİK DÜZENLEME KURULU ÜYELİĞİ
Etkinliğin Adı Tarih/Yer
V. Uluslararası Katılımlı Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi 1-3 Eylül 2016  Akdeniz Üniversitesi
Teknik Eğitim Fakültesi, Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu 20-22 Haziran 2007 Kocaeli Üniversitesi
AKADEMİK FAALİYETLER
Kurum/Kuruluş Görevi Tarih
Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (EYFOR-2017) Türkiye’nin Eğitimle İmtihanı konulu panelin panelisti ve Ölçme Teknikleri ve SPSS Atölye Yürütücüsü 2017
Ahmet Yesevi

Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi

Ölçme ve Değerlendirme kursunun eğitmeni 2009
Hazırlayan: EPODDER

Doğrulayan: Meslek Yeterlilik Kurumu Eğitim Sektör Komitesi

Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı (seviye 7) Ulusal Meslek Standardını Hazırlama Ekibinin Üyesi ve Yürütücüsü 2015-2016
Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği Kurucu ve Yönetim Kurulu üyesi (Genel Sekreter) 2013-2017
Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi Kurucu yayıncısı ve Genel Sekreteri 2010-2017