Hakkımızda

Kurucu: Tülin (Otbiçer) ACAR, Doç. Dr.

EĞİTİM DURUMU
  Üniversite Enstütü/Fakülte Bölüm Mezuniyet   yılı
Doktora Hacettepe Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 2008
Tez: Maddenin Farklı Fonksiyonlaşmasını Belirlemede Kullanılan Genelleştirilmiş Aşamalı Doğrusal Model, Lojistik Regresyon ve Olabilirlik Oranı Tekniklerinin Karşılaştırılması
Yüksek Lisans Hacettepe Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretimde Sosyal Bilgiler Öğretimi 2004
Tezı: OKÖSYS Sosyal Bilgiler Test Başarı Puanlarının Diğer Alt Test Başarı Puanları ve Cinsiyet Değişkeni ile Karşılaştırılması
Lisans Hacettepe Eğitim Bilimleri Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 2001
Lisans Anadolu Açık öğretim Fakültesi Felsefe 2016- …

 


A – ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
A1. SSCI, SCI, AHCI veya Ankara Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen uluslararası alan indeksleri kapsamındaki hakemli dergiler Alan İndeksi
Acar, T . (2019). Determination of Sample Size and Observation Units. International Journal of Assessment Tools in Education , 6 (5) , 37-43 . DOI: 10.21449/ijate.591669 ESCI, TRDizin
Acar, T. (2018). Yazılı Yoklamalarda Puanlama Yönteminin Test ve Madde İstatistiklerine Etkisi. İlkogretim-Online, Cilt 17, Sayı:2 DOI:10.17051/ilkonline.2018.418890 SCOPUS, AERA, INDEX COPERNICUS
Acar, T. (2016). Measurement of Attitudes Regarding Foreign Language Skills and Its Relation with Success. International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE), Cilt 5, Sayı:4, 310-322. DOI: http://doi.org/10.11591/ijere.v5i4.5959 ERIC
Acar, T. (2015). An Investigation of Agreement between Item Difficulty Coefficient calculated in accordance with Classical Test Theory and Item Response Theory with Bland-Altman Method. Communications in Statistics – Theory and Methods, DOI:10.1080/03610926.2013.793353 SSCI
Acar, T. (2015). Examination of the PISA 2009 reading skills and information and communication technology (ICT) use skills of Turkish students. Educational Research and Reviews, DOI:10.5897/ERR2015.2311 ERIC
Acar, T. (2014). Ölçek Geliştirmede Geçerlik Kanıtları: Çapraz Geçerlik, Sınıflama Ve Sıralama Geçerliği Uygulaması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, DOI: 10.12738/estp.2014.3.2107 SSCI
Öğretmen, T. ve Acar, T. (2014). Estimation of Generalizability Coefficients: An Application of Structural Equation Modeling. Journal of Education and Practice, Vol.5, No.14, 113-119 SCI-Edge, EBSCO, INDEX COPERNICUS
Acar, T. (2014). The Struggle of Measurement of Attitudes Related to The Superstitious Beliefs. Journal of Education and Practice, Vol.5, No.21, 135-142. SCI-Edge, EBSCO, INDEX COPERNICUS
Acar, T. (2013). Comparison of the Group and Intercept Coefficient from HGLM-DIF and LR-DIF Methods. British Journal of Science, 10(1), 12-21 SCI, SCOPUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS
Acar, T. (2012). Türkiye’nin 2009 Sonuçlarına Göre OECD’ye Üye ve Aday Ülkelerin PISA Sınıflandırılması: Kümeleme ve Ayırma Analizleri Uygulaması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(4), 2561-2572 SSCI
Acar, T. (2012). Yatılı Bölge İlköğretim Okullarında Öğrenim Gören 8. Sınıf Öğrencilerinin Ortaöğretime Devam Etme Eğilimleri. Bilig, Sayı:62, 231-246 SSCI
Acar, T. (2012). Determination of a Differential Item Functioning Procedure Using the Hierarchical Generalized Linear Model: A Comparison Study With Logistic Regression and Likelihood Ratio Procedure. SageOpen, DOI: 10.1177/2158244012436760, 1-8 SCOPUS
Acar, T. ve Öğretmen, T. (2012). Çok Düzeyli İstatistiksel Yöntemler ile 2006 PISA Fen Bilimleri Performansının İncelenmesi. Eğitim ve Bilim, 37(163), 178-189 SSCI
Acar, T. (2011). Maddenin Farklı Fonksiyonlaşmasında Örneklem Büyüklüğü: Genelleştirilmiş Aşamalı Doğrusal Modelleme Uygulaması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(1), 284-288 SSCI
Acar, T. & Kelecioğlu, H. (2010). Maddenin Farklı Fonksiyonlaşmasını Belirleme Tekniklerinin Karşılaştırılması: GADM, LR ve MTK-OO. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(2), 639-649 SSCI
Acar, T. (2009). An Application of Hierarchical Linear Modeling: OKS-2006 Science Test Achievement. Eğitim Araştırmaları-Eurasian Journal of Educational Research, (37), 1-16 ERIC, SCOPUS, ERA
Acar, T. (2005). OKOSYS Sosyal Bilimler Test Basarı Puanlarının Diğer Alt Test Basarı Puanları ve Cinsiyet Değişkeni ile Karsılaştırılması. Eğitim Araştırmaları Dergisi Sayı:21 ERIC, SCOPUS, ERA
A.2 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler Alan İndeksi
Eskici, G. & Acar, T. (2014). Two Popular Diet Models:Food Intolerance Test and Diet for Blood Group. The Indian Journal of Nutrition and Dietetics, Vol.51 No. 3.252-265. INDmed , J-Gate Plus, iScholar

 

B- ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER Alan İndeksi
Acar, T. (2012). 2009 Yılı Uluslararası Öğrenci Başarılarını Değerlendirme Programında   Türk Öğrencilerin Başarılarını Etkileyen Faktörler. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 3(2), 309-314  

TRDizin

 

POPÜLER BİLİM/SANAT/EĞİTİM DERGİLERİNDE YAYINLANMIŞ YAZILAR
Yazının Adı Yayımlanan Dergi
Acar, T. (2017). Bilimden Ölçmeye, Ölçmeden Varlığa: Aristoteles’in kavramlarıyla bir izah denemesi.  Aralık, sayı 5: 3-7. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği Bülteni
Acar, T. (2017).  Eğitimdeki Şansa Bakın!  Haziran, sayı 4: 7-14. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği Bülteni
 Acar, T. (2017).  Sosyolojiden Dine, Dinden Psikolojiye Bir Analiz.  Sayı:232 Aralık: 78-80. Bilim ve Ütopya
Acar, T. (2017).  Birey Hakkında Bilgi Toplama Yolları: Görüşme (Mülâkat).  Ekim-Kasım Ayı Sayısı, Sayı 257: 64-66. Popüler Bilim
Acar, T. (2016).  Başarı ve Motivasyon için Özyeterlik. Mayıs Haziran Sayısı, 60-61. Popüler Bilim
Acar, T. (2016).  Zekâ, Yetenek ve Yeti. Nisan Sayısı, 66-67. Popüler Bilim
Acar, T. (2016).  Bilimsel Araştırmayı Yazmak, Zoru Başarmak. Şubat-Mart Sayısı, sayfa:66-68. Popüler Bilim
Acar, T. (2016).   Bilim Ulemasında İrfan ve Batıl İkilemi: Fala İnanma Falsız da Kalma. Aralık Sayısı, 34-41. Popüler Bilim
Acar, T.  (2016).  Bilimde Ölçmeyi ve Rakamları Anlamak. Ekim-Kasım Sayısı, 48-51. Popüler Bilim
Acar, T. (2015).  Birey Hakkında Bilgi Toplama Yolları: Sormaca(Anket). Kasım Ayı Sayısı, sayfa: 10-14. Popüler Bilim
Acar, T. (2015).  Bilimsel Araştırma Yöntemlerinden Nitel ve Nicel Araştırma Retoriğine. Ekim, sayı 1: 10-16. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği Bülteni
C- ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN POSTER/SÖZLÜ SUNUMLAR Sunum Şekli
Acar, T. (2019, 30 Kasım-1 Aralık). Türkiye’deki öğretmenlere göre öğretim uygulamalarını etkileyen unsurlar, III. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, Ankara: TED Üniversitesi Sözlü
Acar, T. (2019, 19-22 Haziran). Eğitim, Ekonomi, Hukuk ve İnsani Gelişim Göstergelerine göre Sınıflanan Ülkeler Arasındaki Fark Nedir?, EJERCongress, Ankara: Ankara Üniversitesi Sözlü
Acar, T. (2018, 14-16 Aralık). Farklı Puan Dağılımlarında Öğrencileri Seçmek veya Onlardan Vazgeçmek, Uluslararası Türk-Rus Dünyasi Akademik Araştırmalar Kongresi, Ankara: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sözlü
Acar, T. (2016, 1-3 Eylül).Eğitim, Ekonomi ve İnsan arasındaki Sinerji, V. Uluslararası Katılımlı Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Antalya: Akdeniz Üniversitesi Sözlü
Özel, S. ve Acar, T. (2014, 11-13 Haziran).Okullarda Sınıf İçi Ölçmelerde G Katsayısı, IV. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sözlü
Acar, T. (2012, 19-21 Eylül). 2009 Yılı Uluslararası Öğrenci Başarılarını Değerlendirme Programında Türk Öğrencilerin Başarılarını Etkileyen Faktörler, III. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sözlü
Acar, T. ve Kelecioğlu, H. (2008, 14–16 Mayıs). Genelleştirilmiş aşamalı doğrusal model ile Rasch modelinin parametrelerinin değişmezliğinin karşılaştırılması, I. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Ankara: Ankara Üniversitesi Sözlü
Acar, T. (2006,15–17 Eylül). Sato Uyarı İndeksleri İle Madde ve Başarı Analizleri,  15. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı Muğla:  Muğla Üniversitesi Sözlü
Acar, T. (2005, 28–30 Eylül). %27 Oran Yoluyla Alt-Üst Grup Seçimine Alternatif Olarak Kümeleme ve Ayırma Analizleriyle Alt-Üst Grup Secimi ve Madde İstatistikleri, 14.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Denizli: Pamukkale Üniversitesi Sözlü
Otbiçer, T. (2004, 6–9 Temmuz). Doğru Soruları Sorabiliyor muyuz? 13. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Malatya: İnönü Üniversitesi Poster
ULUSAL YAYINEVLERİNDEN YAYIMLANMIŞ KİTAPLAR
Yayım Yılı Adı Yayınevi
2016 Eğitim Ekonomi ve İnsan arasındaki Sinerji Parantez Eğitim Yayıncılık
2007 Öğretmen Adayları için KPSS Eğitim Bilimleri Ölçme ve Değerlendirme Dergisi Sınav Dergisi Yayınları
2007 KPSS Eğitim Bilimleri Soru Bankası Pelikan Yayınevi
2002 2002–2003 ÖSS (Öğrenci Seçme Sınavı) ve LGS(Liselere giriş Sınavı) için Tercih Rehberi kitapları Sınav Dergisi Yayınları
2001 2001–2002 ÖSS(Öğrenci Seçme Sınavı) ve LGS(Liselere giriş Sınavı) için Tercih Rehberi kitapları Sınav Dergisi Yayınları

 

ULUSAL ve ULUSLARARASI HAKEMLİKLER
Derginin Adı Türü
Eğitim Araştırmaları Dergisi (EJER) Ulusal
Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi Ulusal
İlköğretim Online Dergisi Ulusal
Sakarya University Journal of Education Ulusal
Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Ulusal
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Ulusal
Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi Uluslararası
Compare: A Journal of Comparative and International Education Uluslararası
Eğitim ve Bilim Uluslararası
Journal for the Scientific Study of Religion Uluslararası
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi (KUYEB) Uluslararası
Measurement and Evaluation in Counseling and Development Uluslararası
Sage Open Uluslararası
Educational Researcher Uluslararası

 

BİLİMSEL ETKİNLİK DÜZENLEME KURULU ÜYELİĞİ
Etkinliğin Adı Tarih/Yer
V. Uluslararası Katılımlı Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi 1-3 Eylül 2016  Akdeniz Üniversitesi
Teknik Eğitim Fakültesi, Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu 20-22 Haziran 2007 Kocaeli Üniversitesi

 

AKADEMİK FAALİYETLER
Kurum/Kuruluş Görevi Tarih
Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (EYFOR-2017) Türkiye’nin Eğitimle İmtihanı konulu panelin panelisti ve Ölçme Teknikleri ve SPSS Atölye Yürütücüsü 2017
Ahmet Yesevi

Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi

Ölçme ve Değerlendirme kursunun eğitmeni 2009
Hazırlayan: EPODDER

Doğrulayan: Meslek Yeterlilik Kurumu Eğitim Sektör Komitesi

Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı (seviye 7) Ulusal Meslek Standardını Hazırlama Ekibinin Üyesi ve Yürütücüsü 2015-2016
Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği Kurucu ve Yönetim Kurulu üyesi (Genel Sekreter) 2013-2017
Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi Kurucu yayıncısı ve Genel Sekreteri 2010-2017