Aydınlatma Metni

Tülin ACAR şahıs şirketi (“veri sorumlusu”), parantezanaliz.com üzerinden yapacağınız satın alma veya danışmanlık hizmeti (“ilgili kişi”) kapsamında çeşitli kişisel verilerinizi elde edebilir.

KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanunun 11. maddesine göre haklarınız bulunmaktadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11’i lütfen inceleyiniz.

Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi

Kişisel verileriniz, parantezanaliz.com tarafından verilen hizmet, eğitim veya ticari faaliyete bağlı olarak internet sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilir ve sitenin ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız sürece güncellenerek işlenebilir.

Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Toplanan kişisel veriler, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme koşullarına uygun olarak, kurumsal Facebook sayfasına veya e-posta grubuna site üzerinden (doğrudan) veya manuel olarak ekleme, kampanya, promosyon, indirim, teklif, etkinlikler, çekilişler vb. konularda bilgilendirme yapılması, parantezanaliz.com tarafından kullanıcılara sunulan ürün ve hizmetlerin temin edilebilmesi, geliştirilmesi ve bunlardan yararlanılabilmesi maksadıyla istatistiksel değerlendirmeler yapılması, veri tabanı oluşturulması veya pazar araştırmaları gibi çalışmaların yapılması, ilgili kişi şikayetlerinin takibi, kullanıcı ilişkilerinin yönetimi ve bu kapsamda iletişim stratejileri geliştirilmesi, kurumsal iletişim faaliyetleri yapılması, ilgili kişilerin ve kişisel verilerin hukuki, ticari ve teknik güvenliğinin temini için gerekli alt yapının oluşturulması, iş planları ve operasyonların oluşturulması, değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, geliştirilmesi ve uygulanması ve insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel veriler, 2. maddede belirtilen amaçlarla, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarımı şartları çerçevesinde aktarılabilir.

Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak amacıyla kimlik tespiti için gerekli bilgiler ve yanı sıra kullanılmak istenen haklara yönelik açıklamalarla birlikte yazılı talebinizi, “Meşrutiyet Mah. Selanik cd. No:46/4 Kızılay Çankaya/Ankara” adresine, konunun KVKK ile ilgili olduğu açıkça belirtilerek ıslak imzalı olarak veya parantezanaliz@gmail.com adresine e-posta göndermek ya da ilgili kişi tarafından bizzat başvurmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvurular Türkçe yapılmalıdır.