Aydınlatma Metni

Tülin ACAR şahıs şirketi (“veri sorumlusu”), parantezanaliz.com üzerinden yapacağınız satın alma veya danışmanlık hizmeti (“ilgili kişi”) kapsamında çeşitli kişisel verilerinizi elde edebilir.

KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanunun 11. maddesine göre haklarınız bulunmaktadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11’i lütfen inceleyiniz.

Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi

Kişisel verileriniz, parantezanaliz.com tarafından verilen hizmet, eğitim veya ticari faaliyete bağlı olarak internet sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilir ve sitenin ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız sürece güncellenerek işlenebilir.

Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Toplanan kişisel veriler, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme koşullarına uygun olarak, kurumsal Facebook sayfasına veya e-posta grubuna site üzerinden (doğrudan) veya manuel olarak ekleme, kampanya, promosyon, indirim, teklif, etkinlikler, çekilişler vb. konularda bilgilendirme yapılması, parantezanaliz.com tarafından kullanıcılara sunulan ürün ve hizmetlerin temin edilebilmesi, geliştirilmesi ve bunlardan yararlanılabilmesi maksadıyla istatistiksel değerlendirmeler yapılması, veri tabanı oluşturulması veya pazar araştırmaları gibi çalışmaların yapılması, ilgili kişi şikayetlerinin takibi, kullanıcı ilişkilerinin yönetimi ve bu kapsamda iletişim stratejileri geliştirilmesi, kurumsal iletişim faaliyetleri yapılması, ilgili kişilerin ve kişisel verilerin hukuki, ticari ve teknik güvenliğinin temini için gerekli alt yapının oluşturulması, iş planları ve operasyonların oluşturulması, değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, geliştirilmesi ve uygulanması ve insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel veriler, 2. maddede belirtilen amaçlarla, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarımı şartları çerçevesinde aktarılabilir.

Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak amacıyla kimlik tespiti için gerekli bilgiler ve yanı sıra kullanılmak istenen haklara yönelik açıklamalarla birlikte yazılı talebinizi, “Meşrutiyet Mah. Selanik cd. No:46/4 Kızılay Çankaya/Ankara” adresine, konunun KVKK ile ilgili olduğu açıkça belirtilerek ıslak imzalı olarak veya parantezanaliz@gmail.com adresine e-posta göndermek ya da ilgili kişi tarafından bizzat başvurmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvurular Türkçe yapılmalıdır.

GİZLİLİK POLİTİKASI HAKKINDA

parantezanaliz.com sitesinde sunulan hizmetlerden yararlanıldığında sitenin kullanım koşulları ve gizlilik politikaları kabul edilmiş sayılır.

Gizlilik politikası, verilerin hangi nedenlerle toplandığı ve bu verilerle neler yapılmak istendiği gibi hususların anlaşılmasına yardımcı olmayı amaçlar.

parantezanaliz.com bu bilgilerin kullanıcılarla paylaşılmasını önemsemektedir; bu nedenle zaman ayırıp dikkatli bir şekilde okuduğunuz için teşekkür ederiz.

GİZLİLİK İLKELERİ

parantezanaliz.com sitesi tüm kullanıcıların gizlilik ilkelerine saygı duyar ve gizliliklerini özenle korur.

Gizlilik ilkeleri’yle ilgili daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki maddeleri dikkatlice okuyunuz:

GİZLİLİK İLKELERİ NELERİ KAPSAR?

parantezanaliz.com sitede yer alan bilgi ve hizmet kullanıcılarının kişisel bilgilerini içerir. Kişisel Bilgiler kullanıcıların tanınabilmesi ve sunulan hizmetler hakkında kendilerine bilgi verilebilmesi bakımından, adı-soyadı, e-posta adresi, telefon vb. kayıtlardan oluşur. Bu bilgiler kamuya açık bilgiler değildir ve hiçbir surette parantezanaliz.com sitesinin yönetmediği veya kontrolü altında olmayan başka bir yerde kullanılmaz ve paylaşılmaz.

BİLGİ TOPLAMA VE KULLANIMI

parantezanaliz.com sitesine üye olunduğunda veya sitenin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlanıldığında kullanıcılardan edinilmiş bilgiler gizlilik ilkeleri gereğince saklanır. parantezanaliz.com kullanıcılara ait bilgileri toplamak ve yukarıda sayılan gizlilik ilkeleri bağlamında saklamak hakkına sahiptir.

parantezanaliz.com sitesine kayıt başvurusu yapıldığında, kullanıcıdan ad-soyad, e-posta, şehir, ülke, vb. bilgiler istenir; kişi, kullanıcı adı ve şifresiyle siteye giriş yaptığında artık sitenin tanıdığı bir kullanıcı sayılır. Kullanıcıya ait bu bilgiler parantezanaliz.com uhdesinde saklanır; hizmetlerin daha iyi hale getirilebilmesi ve geliştirilebilmesi amacıyla toplanmış bu bilgiler analiz edilebilir ve raporlanabilir.

BİLGİ PAYLAŞIMI VE İFŞA EDİLMESİ

parantezanaliz.com sitesinde toplanan kişisel bilgiler kullanıcıların özel izni olmaksızın siteye bağlı olmayan ve siteye ürün ya da hizmet sunan şirketlerle veya üçüncü şahıslara asla kiralanmaz, satılmaz veya paylaşılmaz.

GİZLİLİK VE GÜVENLIK

Bu bilgiler kullanıcıların güvenliği nedeniyle site çalışanlarına da kısıtlanmış olup ancak ürün ve hizmetlerle ilgili kullanıcı bilgileri gerekli olduğu durumlarda yetkili personelin yalnızca gerekli kısımlara erişimine izin verilmiştir.