Yazılımhane

Kombinasyon hesaplama

 

Permütasyon hesaplama

 

İki korelasyon katsayısı arasındaki farkın önemlilik testi (namı değer Fisher’ın Z testi)

 

Bağımsız iki oran (gözlenme sıklığı) arasındaki farkın önemlilik testi

 

Tanımlı ve sınırlı bir evrenden basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile örneklem büyüklüğü hesaplama

 

Tanımlı ve sınırlı bir evrenden basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile örneklem büyüklüğü belirleyip örneklem elamanlarının sistematik belirleme

 

Tanımlı ve sınırlı bir evrenden sistematik örnekleme yöntemi ile örneklem büyüklüğü hesaplama

 

Tanımlı ve sınırlı bir evrenden tabakalı örnekleme yöntemi ile örneklem büyüklüğü hesaplama

İki örneklem ortalamasına dayalı etki büyüklüğü hesaplama

 

Lawshe’nin yöntemi ile Maddelerin İçerik Geçerlilik Oranlarını hesaplama

 

Gözlemciler arası uyuşma/tutarlılık hesaplama tekniklerini belirleme

 

Beden Kitle İndeksi hesapma

 

İlgili yazılımları, kaynak göstererek çalışmalarınızda kullanabilirsiniz. 

Bilgisayarınıza indirin. 

Uygulama dosyasını,sıkıştırılmış dosyadan çıkarın.

Tıklayın, istenilen bilgileri girin ve sonuçları çalışmalarınızda kullanın.