Yazılımhane

Tanımlı ve sınırlı bir evrenden basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile örneklem büyüklüğü hesaplamak için tıklayınız.


Tanımlı ve sınırlı bir evrenden basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile örneklem büyüklüğü belirleyip örneklem elamanlarının sistematik belirlemek için tıklayınız.


Tanımlı ve sınırlı bir evrenden sistematik örnekleme yöntemi ile örneklem büyüklüğü hesaplamak için tıklayınız.


Tanımlı ve sınırlı bir evrenden tabakalı örnekleme yöntemi ile örneklem büyüklüğü hesaplamak için tıklayınız.


İki örneklem ortalamasına dayalı etki büyüklüğü hesaplamak için tıklayınız.


Lawshe’nin yöntemi ile Maddelerin İçerik Geçerlilik Oranlarını hesaplamak için tıklayınız.


Gözlemciler arası uyuşma/tutarlılık hesaplama tekniklerini belirlemek için tıklayınız.


Beden Kitle İndeksinizi öğrenme programı için tıklayınız.