İstatistiksel Veri Analizi Eğitimi

Ortalamadan sapmak, bilgisizliğin varyansını düşürmek için öğrenmeye ne dersiniz?

Eğitimin amacı: İstatistiksel paket programı kullanma becerisini geliştirmek,  verileri analiz etme bilgisini artırmak, üretilen grafik ve tabloların önemini kavramak ve istatistiksel sonuçları yorumlama becerisini geliştirmektir.

Eğitimin süresi: 12 saat/2 hafta

Eğitim Şekli: Yüz yüze – Göz göze

Program: Cumartesi-Pazar (Saat:10.00-13.00)

En az 5 kişilik bir grubunuz varsa program grubunuza özel açılır.

Ön kayıt formu doldurunuz.

Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Adınız Soyadınız
Başvurulan Eğitim

 

Konular:

Veri girişi, kodlama ve tanımlama prensipleri

Ölçümlerin düzeyleri ve istatistiksel işlemler

Betimsel İstatistikler

Ölçümlerin normal dağılımı ve normallik testi

Tek Örneklem t-Testi

Ki-kare testi

Bağımsız Örneklemler için t-testi

Bağımlı Örneklemler için t-Testi

Varyans Analizi

Mann Whitney U testi

Kruskal Wallis testi

Wilcoxon testi

Korelasyon Analizi

Regresyon Analizi

Nezih Ortamda

Uygulamalı

Katılım Belgesi

Deneyim

Zengin içerik