Ana Sayfa

Kurumlara veya araştırmacılara belirtilen konularda destekleyici hizmetler sağlanmaktadır.

  • anket, ölçek, envanter gibi ölçme araçlarının teknik ve bilimsel ilkelere göre geliştirilmesi,
  • verilerin kodlanması ve/veya veri girişlerinin yapılması,
  • hipotezlere ya da alt problemlere göre uygun istatistiksel testlere karar verilmesi,
  • istatistiksel analiz sonuçlarının yorumlanması ve raporlanması ve
  • istatistiksel veri analizi eğitimi 

                   Her alanda bilgi sahibi olmak pek tabi olanaklı değildir.

         Bilimselliğe ve uzmanlığa değer veriyorsanız;

   Güvenilir çözümler arıyorsanız;

Deneyim ve zaman sizin için önemli ise bekleriz. 

<<Bilginin efendisi olmak için çok çalışmanın uşağı olmak gerekir. Balzac>>