Ana Sayfa

Kurumlara veya araştırmacılara aşağıda belirtilen konularda hizmetler sağlanmaktadır.

* Anket, ölçek, envanter gibi ölçme araçlarının teknik ve bilimsel ilkelere göre geliştirilmesinde danışmanlık

* Verilerin kodlanması ve/veya veri girişlerinin yapılması

* Hipotezlere ya da alt problemlere göre uygun istatistiksel testlerin belirlenmesi

* İstatistiksel analiz sonuçlarının yorumlanması ve raporlanması

* Temel düzeyde istatistiksel veri analizi eğitimi 

   Her alanda bilgi sahibi olmak pek tabi ki olanaklı değildir.

         Bilimselliğe ve uzmanlığa değer veriyorsanız;

              Güvenilir çözümler arıyorsanız;

                 Deneyim ve zaman sizin için önemli ise bekleriz. 

<<Bilginin efendisi olmak için çok çalışmanın uşağı olmak gerekir. Balzac>>