Her alanda bilgi sahibi olmamız pek tabi olanaklı değildir.

Kurumlara veya araştırmacılara aşağıdaki konularında hizmet sağlıyoruz.

  • anket, ölçek, envanter gibi ölçme araçlarının teknik ve bilimsel ilkelere göre geliştirilmesi
  • toplanan verilerin kodlanması ve veri girişlerinin yapılması
  • hipotezlere ya da alt problemlere göre uygun istatistiksel testlere karar verilmesi
  • analiz sonuçlarının yorumlanması ve raporlanması
  • veri analizi konusunda eğitim hizmeti 

Bilimselliğe ve uzmanlığa değer veriyorsanız;

güvenilir çözümler arıyorsanız;

deneyim ve zaman sizin için önemli ise bekleriz. 

<<Bilginin efendisi olmak için çok çalışmanın uşağı olmak gerekir. Balzac>>