Kurumlara veya araştırmacılara 

  • anket, ölçek, envanter gibi ölçme araçlarının teknik ve bilimsel ilkelere göre geliştirilmesi
  • toplanan verilerin kodlanması ve veri girişlerinin yapılması
  • hipotezlere ya da alt problemlere göre uygun istatistiksel testlere karar verilmesi
  • analiz sonuçlarının istatistiksel yorumlanması
  • veri analizi konusunda eğitim hizmeti sağlanması 

konularında profesyonel destek sağlayan bir firmadır.

Her alanda bilgi sahibi olmamız pek tabi olanaklı değildir. Bilimselliğe ve uzmanlığa değer veriyorsanız; güvenilir çözümler arıyorsanız; deneyim ve zaman sizin için önemli ise konuyu, uzmanlarına bırakmak bir tercihdir.


<<Bilginin efendisi olmak için çok çalışmanın uşağı olmak gerekir. Balzac>>