Kurumlara veya araştırmacılara 

  • anket, ölçek, envanter gibi ölçme araçlarının teknik ve bilimsel ilkelere göre geliştirilmesi
  • verilerin kodlanması ve veri girişlerinin yapılması
  • hipotezlere ya da alt problemlere göre uygun istatistiksel testlere karar verilmesi
  • analiz sonuçlarının yorumlanması ve raporlanması
  • istatistiksel veri analizi eğitimi noktasında destek hizmetler sağlıyoruz.

Her alanda bilgi sahibi olmak pek tabi olanaklı değildir.

Bilimselliğe ve uzmanlığa değer veriyorsanız;

güvenilir çözümler arıyorsanız;

deneyim ve zaman sizin için önemli ise bekleriz. 

<<Bilginin efendisi olmak için çok çalışmanın uşağı olmak gerekir. Balzac>>