İstatistiksel Veri Analizi Eğitimi

 2.000,00

Category: Tags: ,

Description

Ortalamadan sapmak, bilgisizliğin varyansını küçültmek için öğrenmeye ne dersiniz?
Programın İçeriği:
 • Veri girişi, kodlama ve tanımlama prensipleri
 • Ölçümlerin düzeyleri ve istatistiksel işlemler
 • Betimsel İstatistikler-Yüzde Frekans Tablo ve Grafikleri
 • Ölçümlerin normal dağılım testi
 • Bağımsız örneklemler için t testi
 • Bağımlı örneklemler için t testi
 • Tek yönlü varyans analizi (ANOVA)
 • Ki-kare testi
 • Mann whitney U testi
 • Wilcoxon testi
 • Kruskal wallis testi
 • Pearson ve Spearman Korelasyon Analizi
 • Test ve Ölçeklerin Güvenirlik Analizi
 • Açımlayıcı Faktör Analizi

İstatistiksel paket programda uygulama adımları gösterilmekte olup sonuç tablolarının yorumlanmasına ilişkin pratik bilgilendirmelerle çeşitli uygulamalar yapılmaktadır.

Eğitime kişisel bilgisayarınızla SPSS programı yüklü olarak katılmanız gerekmektedir. Eğer SPSS programı yüklü değil ise IBM’in web adresinden 14 günlük deneme sürümünü indiriniz.

Additional information

Toplam Ders Saati

12

Ders Saatleri

10.00 – 13.00 arası

Ders Günleri

Cumartesi ve Pazar- Hafta sonları

Ders Süresi

2 hafta

Danışman

Tülin Otbiçer ACAR

Katılım belgesi

Verilmektedir.

Ders ortamı

Mekânda yüz yüze

En çok katılımcı sayısı

10