İstatistiksel Veri Analizi

 1.000,00

Category: Tags: ,

Description

Ortalamadan sapmak, bilgisizliğin varyansını küçültmek için öğrenmeye ne dersiniz?
Programın İçeriği:
 • Veri girişi, kodlama ve tanımlama prensipleri
 • Ölçümlerin düzeyleri ve istatistiksel işlemler
 • Betimsel İstatistikler
 • Ölçümlerin normal dağılımı testi
 • Bağımsız örneklemler için t testi
 • Bağımlı örneklemler için t testi
 • Tek yönlü varyans analizi (ANOVA)
 • Ki-kare testi
 • Mann whitney U testi
 • Kruskal wallis testi
 • Wilcoxon testi
 • Pearson ve Spearman Korelasyon Analizi
 • Güvenirlik Analizi
 • Açımlayıcı Faktör Analizi

İstatistiksel paket programda uygulama adımları gösterilmekte olup sonuç tablolarının yorumlanmasına ilişkin pratik bilgilendirmelerle çeşitli uygulamalar yapılmaktadır.

Eğitime kişisel bilgisayarınızla SPSS programı yüklü olarak katılmanız gerekmektedir. Eğer kullandığınız bilgisayarınızda SPSS programı yüklü değil ise https://www-01.ibm.com/marketing/iwm/iwmdocs/tnd/data/web/en_US/trialprograms/W110742E06714B29.html adresinden 14 günlük deneme sürümünü indirebilirsiniz. Deneme sürümü, 14 günlük olduğu için eğitim programının ilk günü yüklenmesi, eğitim süresince kullanma kolaylığı sağlayacaktır.

Additional information

Toplam Ders Saati

12

Ders Saatleri

10.00 – 13.00 arası

Ders Günleri

Cumartesi ve Pazar- Hafta sonları

Ders Süresi

2 hafta

Danışman

Tülin Otbiçer ACAR

Katılım belgesi

Verilmektedir.

Ders ortamı

Fizilsel, yüzyüze

En çok katılımcı sayısı

10