İstatistiksel Veri Analizi

Ortalamadan sapmak, bilgisizliğin varyansını küçültmek için öğrenmeye ne dersiniz?
Tarih: Cumartesi ve Pazar günleri
Saat ve Süre: 10.00 – 13.00 saatleri arasında olmak üzere toplam 12 saat
Yer: Selanik Cad. 46/4 Kızılay – Ankara
Danışman: Tülin {Otbiçer} ACAR, Doç. Dr.

Öğretim ücreti hakkında bilgi almak ve programa kayıt için aşağıdaki formu doldurunuz.

[jotform id=”51313300681341″] 

Programın İçeriği:
 • Veri girişi, kodlama ve tanımlama prensipleri
 • Ölçümlerin düzeyleri ve istatistiksel işlemler
 • Betimsel İstatistikler
 • Ölçümlerin normal dağılımı testi
 • Bağımsız örneklemler için t testi
 • Bağımlı örneklemler için t testi
 • Tek yönlü varyans analizi (ANOVA)
 • Ki-kare testi
 • Mann whitney U testi
 • Kruskal wallis testi
 • Wilcoxon testi
 • Pearson ve Spearman Korelasyon Analizi
 • Güvenirlik Analizi
 • Açımlayıcı Faktör Analizi

İstatistiksel paket programda uygulama adımları gösterilmekte olup sonuç tablolarının yorumlanmasına ilişkin pratik bilgilendirmelerle çeşitli uygulamalar yapılmaktadır.

>>Katılımcılara  “katılım belgesi” verilmektedir.

Eğitime kişisel bilgisayarınızla SPSS programı yüklü olarak katılmanız gerekmektedir. Eğer bilgisayarınızda SPSS programı yüklü değil ise IBM’in web adresinden 14 günlük deneme sürümünü indirebilirsiniz. Deneme sürümü, 14 günlük olduğu için eğitim programının ilk günü yüklenmesi, eğitim süresince kullanma kolaylığı sağlayacaktır.