İstatistiksel Veri Analizi

Ortalamadan sapmak, bilgisizliğin varyansını küçültmek için öğrenmeye ne dersiniz?
Tarih: Cumartesi ve Pazar günleri
Saat ve Süre: 10.00 – 13.00 saatleri arasında olmak üzere toplam 12 saat
Yer: Selanik Cad. 46/4 Kızılay – Ankara
Danışman: Tülin ACAR, Doç. Dr.

Öğretim ücreti hakkında bilgi almak ve programa kayıt için aşağıdaki formu doldurunuz.

 

Programın İçeriği:
 • Veri girişi, kodlama ve tanımlama prensipleri
 • Ölçümlerin düzeyleri ve istatistiksel işlemler
 • Betimsel İstatistikler
 • Ölçümlerin normal dağılımı ve normal dağılıma uygunluk testi
 • Tek Örneklem t testi
 • Bağımsız Örneklemler için t testi
 • Bağımlı Örneklemler için t testi
 • Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA)
 • Ki-kare testi
 • Mann Whitney U testi
 • Kruskal Wallis testi
 • Wilcoxon testi
 • Friedman testi
 • Korelasyon Analizleri
 • Regresyon Analizi
 • Güvenirlik Analizi
 • Açımlayıcı Faktör Analizi

İstatistiksel paket programda uygulama adımları gösterilmekte olup sonuç tablolarının yorumlanmasına ilişkin pratik bilgilendirmelerle çeşitli uygulamalar yapılmaktadır.

>>Katılımcılara  “katılım belgesi” verilmektedir.

Eğitime kişisel bilgisayarınızla SPSS programı yüklü olarak katılmanız gerekmektedir. Eğer kullandığınız bilgisayarınızda SPSS programı yüklü değil ise https://www-01.ibm.com/marketing/iwm/iwmdocs/tnd/data/web/en_US/trialprograms/W110742E06714B29.html adresinden 14 günlük deneme sürümünü indirebilirsiniz. Deneme sürümü, 14 günlük olduğu için eğitim programının ilk günü yüklenmesi, eğitim süresince kullanma kolaylığı sağlayacaktır.