Değerlendirme Araçları

İngilizce Dil Becerilerine İlişkin Tutum Ölçeği

Ölçek Hakkında

Lise öğrencileri için geliştirilmiştir.  İngilizce dinleme, okuma, yazma ve konuşma olmak üzere dört ayrı dil becerilerine ilişkin tutumları ölçmektedir.   

Güvenilir ve Geçerlidir

Ölçeğin psikometrik özelliklerine ilişkin sonuçlar bilimsel makalelerde yayımlanmıştır. Doğru ve tutarlı sonuçlar verdiği gösterilmiştir..

Kullanımı kolay

Çevrimiçi uygulanabilir. Cevaplama süresi en çok 5-7 dakikadır.  

Değer katar

Kurumunuzda bu ölçeği kullanarak kalitenize yön verebilirsiniz. 

Öğrencilerin tutumlarını ölçümleyerek öğretim programlarınızı gözden geçirebilirsiniz. 

Dil öğrenmeye ilişkin tutumları düşük olan öğrencilerinizin öğrenme motivasyonlarını artırabilirsiniz. 

Dil öğrenmeye ilişkin tutumları yüksek olan öğrencilerinizin öğrenme motivasyonlarını zenginleştirebilirsiniz.

Bilimsel Temelli

 Bilimsel bir temele dayanarak geliştirilen bu ölçek, dil becerilerine yönelik öğrenci tutumlarını anlamanın yanı sıra bu tutumları olumlu yönde etkileme potansiyeli sunar.

Lise Öğrencileri için Özel

Özellikle lise öğrencileri göz önüne alınarak tasarlanmıştır. Bu nedenle, öğrencilere uygun ve etkili bir değerlendirme sağlar.

Öğrenci Gelişimine Katkı

 Öğrencilerin dil becerilerine yönelik tutumlarını değerlendirerek, eğitim kurumlarınızın öğrenci gelişimine daha etkin bir şekilde katkıda bulunmanızı sağlar.

Eğitim Programları için Yönlendirici

Eğitim programlarınızı gözden geçirmenizde ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden düzenlemenizde rehberlik eder.

Prestij Sağlama

Eğitim kurumlarınıza katma değerli bir değerlendirme aracı sunarak, prestijinizi artırmanıza yardımcı olur.