Kitapla ilgili düzeltmeler

Boşluk ve başlıklar satır sayısına dâhil değildir. + sembolü üstten başlamak üzere; – alttan başlamak üzere satır sırasına işaret etmektedir. Son güncelleme Tarihi: 01.12.2021

Sayfa Nu.Satır SırasıMevcut olanYapılan düzeltme
1+5-6eğitim şarttır sorusunueğitim niçin şarttır sorusunu
4+3usaalussal
4-3bağılıdır.bağımlıdır.
7-7gizigizli
11-13olmadığıolmadığı
11-12amacıamacı
11-10bir eğitim felsefesiBir eğitim sistemi
11-3hakimlerimHakimlerin
12+16(ideal olandan)(ideal olan)
16+10tutukduğunututulduğunu
17-6AristotesciAristotelesçi
20+10öğrenebileceğiöğrenilebileceği
2125 nolu dipnotMarkszimiMarksizmi
22Birinci sütun, +13müfredattamüfredata
26Birinci sütun,-1uygulamalarıylauygulamaları
28+7yönüne;yönünü
29+13işlemdirişlemidir
32-10et parçasıet parçasında
33-7nokraNokta
34+5ölçülmekölçmek
34-11nesnelliğiniNesnelliği
36Birinci sütun, -5kırmızıkırmızı
38Birinci sütun, -2Russel’ınRussell’ın
41tablodaKitap sayısı(Kitap) Çokluk
42+16özellikteözellik de
49-5işleminİşleminin
52+3Sonucu ifadesininSonuncu ifadesinin
54Birinci sütun, +1RusselRussell
57-6öçülenölçülen
63-4-5editör TavşancılCohen & Swerdlik yazarlarının
63Yazar ile editör arasındaki farkıgözetmem konusundaki görüşleri içinProf. Dr. Adnan Erkuş’a teşekkür ederim. 14.08.2020
67-7ölçüttünölçütün
70-9ölçütü değeriölçüt değeri
71ikinci sütun,-5üçündüüçüncü
72+18işaret etmektirişaret etmektedir
72-8zamandazamanında
73+7ölçümlerininölçümleri
73-13amacıyla bireylere bir saldırganlıkamacıyla bir saldırganlık
73-1değerlendirme işlemleri yapılacaktır.Değerlendirme yapılacaktır.
75+5yönünedir.yönündedir.
81+13Hata (H) = Gerçek değer (G) – Gözlenen ölçüm değeri (G)Hata (H) = Gerçek değer (G) – Gözlenen ölçüm değeri (Ö)
83-7olamayacağıolamayacağı
83-6ölçme sonucunölçme sonucunun
86+15AnacakAncak
88+3edilecektir.edilecektir?
93Sağ sütün, -1derecisidir.derecesidir.
98+14olarakaolarak
105+8niteliklerinnitelikler
106+2kaçılmamalıdırkaçılmamalıdır
107+11derece ayırt edilmez.derecede ayırt edilemez.
117+5olacağı olduğu olsun.olacak olduğudur.
125+8daha kullanışlıdaha az kullanışlı
127-12İkinciBirinci
127-8emeğizamanı
127-2uygulamahazırlama
131+1amaçlananamaçlanan şey,
131+8tanımlamanıntanımlamanın
146-6maddemadde ile
159+15anahtarlanmalıdır.anahtarlanmamalıdır.
159+16anahtarlanmamalıdır.anahtarlanmalıdır.
168+2seçenekdeseçeneklerde
180Yönerge örneğibelirlemek amacıyla hazırlanmıştır.belirlemektir.
181+8nsurlarınaunsurlarına
191+5Aylın netAylık net
197İkinci sütun, +12 ve +16ayrılıkayrıklık
198+4-5bir tümel diğer tikeldir.biri tümel diğeri tikeldir.
202+7üçüncü sütunüçüncü sütunda
205Alt-üst çizgi arasındauç değerineuç değerlerine
219+6dağılımadağılım
222+3aritmetik ortalamayı, ortancayaortancayı, aritmetik ortalamaya
222ÇK eşitlikleriBaskı hatasından eksik çıkmış.Tepe değer Ortanca
233+7kuvvetinimomentini
237+8 ile +9 arası 
239+3genişliği aralığını yataygenişliği yatay
246+6bir ilişkiyimükemmel bir ilişkiyi
247-7kaynağokaynağı
250+19ile yüksekarasında yüksek
250-9yönteminyöntemi
254+4üzerineüzere
254+6diğerdiğeri
255+4bulunmadığındanbulunduğundan
262+6 ve +10tam sayırasyonel sayı
278+1dikkatedikkat
281-1grupGruba
281-1formülleriformüllerini