Abouth

Founder

Tülin (Otbiçer) ACAR, Assoc. Prof. Dr.

Education

Ph.D: Hacettepe University, Institute of Social Sciences, Measurement and Evaluation in Education

Thesis Study:Determination of a Differential Item Functioning (DIF) Procedure Using the Hierarchical Generalized Linear Model: A Comparison Study with Logistic Regression and Likelihood Ratio Procedure

MA: Hacettepe University, Institute of Social Sciences, Social Studies Education In Elementary Education

Thesis Study: Comparing OKOSYS Social Studies Sub-Test Scores With Other Sub-Tests Scores And Gender Variable

BA: Hacettepe University, Department of Educational Sciences,Educational Measurement and Evaluation

Published Scientific Articles

Articles

Oral Natifications

 • Acar, T. (2016, 1-3 Eylül). Eğitim, Ekonomi ve İnsan arasındaki Sinerji, V. Uluslararası Katılımlı Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresinde Sözlü Bildiri olarak sunulmuştur. Akdeniz Üniversitesi
 • Özel, S. & Acar, T. (2014, 11-13 Haziran).Okullarda Sınıf İçi Ölçmelerde G Katsayısı, IV. Uluslararası Katılımlı Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresinde Sözlü Bildiri olarak sunulmuştur, Hacettepe Üniversitesi
 • Acar, T. (2012, 19-21 Eylül). 2009 Yılı Uluslararası Öğrenci Başarılarını Değerlendirme Programında Türk Öğrencilerin Başarılarını Etkileyen Faktörler, III. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresinde Sözlü Bildiri olarak sunulmuştur. Abant İzzet Baysal Üniversitesi
 • Acar, T.ve Kelecioğlu, H. (2008, 14–16 Mayıs). Genelleştirilmiş aşamalı doğrusal model ile Rasch modelinin parametrelerinin değişmezliğinin karsılaştırılması, I. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresinde Sözlü Bildiri olarak sunulmuştur. Ankara Üniversitesi
 • Acar, T. (2006,15–17 Eylül). Sato Uyarı İndeksleri İle Madde ve Basarı Analizleri, 15. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayında Sözlü Bildiri olarak sunulmuştur, Muğla Üniversitesi
 • Acar, T. (2005, 28–30 Eylül). %27 Oran Yoluyla Alt-Üst Grup Seçimine Alternatif Olarak Kümeleme ve Ayırma Analizleriyle Alt-Üst Grup Secimi ve Madde İstatistikleri, 14.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayında Sözlü Bildiri olarak sunulmuştur, Pamukkale Üniversitesi
 • Otbiçer, T. (2004, 6–9 Temmuz). Doğru Soruları Sorabiliyor muyuz? 13. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayında Poster bildiri olarak sunulmuştur, İnönü Üniversitesi
 • Otbiçer, T. (2004) Hacettepe Üniversitesi, Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Etkinlikleri, “Ölçmede Kümeleme Analizi Uygulamaları” panelde sözlü bildiri.

Published Books

 • Eğitim, Ekonomi ve İnsan Arasındaki Sinerji, 2016
 • Öğretmen Adayları için KPSS Eğitim Bilimleri Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, Sınav Dergisi Yayınları, 2007
 • KPSS Eğitim Bilimleri Soru Bankası, Pelikan Yayınevi, 2007
 • KPSS Hazırlık Kılavuzu Öğretmen Adayları İçin, Nirvana Yayınları, 20042002–2003 ÖSS (Öğrenci Seçme Sınavı) ve LGS(Liselere giriş Sınavı) için Tercih Rehberi kitapları, Sınav Dergisi Yayınları
 • 2001–2002 ÖSS(Öğrenci Seçme Sınavı) ve LGS(Liselere giriş Sınavı) için Tercih Rehberi kitapları, Sınav Dergisi Yayınları

Member of the Organizing Committee

 • 1-3 Eylül 2016 Akdeniz Üniversitesi, V. Uluslararası Katılımlı Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi
 • 20-22 Haziran 2007 Kocaeli Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu

National and international refereeing

 • Journal of Educational Sciences in Theory and Practice
 • Elementary Education Online
 • Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology
 • Measurement and Evaluation in Counseling and Development
 • Sage Open
 • American Educational Research Journal
 • Compare: A Journal of Comparative and International Education
 • Journal for the Scientific Study of Religion