Abouth

Founder: Tülin (Otbiçer) ACAR, Assoc. Prof. Dr.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7976-5521

Publons: https://publons.com/researcher/1422752/tulin-otbicer-acar/

https://publons.com/researcher/1284924/tulin-otbicer-acar/

Education

Ph.D: Hacettepe University, Institute of Social Sciences, Measurement and Evaluation in Education

Thesis Study:Determination of a Differential Item Functioning (DIF) Procedure Using the Hierarchical Generalized Linear Model: A Comparison Study with Logistic Regression and Likelihood Ratio Procedure

MA: Hacettepe University, Institute of Social Sciences, Social Studies Education In Elementary Education

Thesis Study: Comparing OKOSYS Social Studies Sub-Test Scores With Other Sub-Tests Scores And Gender Variable

BA: Hacettepe University, Department of Educational Sciences,Educational Measurement and Evaluation

Published Scientific Articles

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler Alan İndeksi
Acar, T . (2019). Determination of Sample Size and Observation Units. International Journal of Assessment Tools in Education , 6 (5) , 37-43 . DOI: 10.21449/ijate.591669 E-SCI, ERIC, TRDizin
Acar, T. (2018). Yazılı Yoklamalarda Puanlama Yönteminin Test ve Madde İstatistiklerine Etkisi. İlkogretim-Online, Cilt 17, Sayı:2 DOI:10.17051/ilkonline.2018.418890 SCOPUS, ERA, INDEX COPERNICUS
Acar, T. (2016). Measurement of Attitudes Regarding Foreign Language Skills and Its Relation with Success. International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE), Cilt 5, Sayı:4, 310-322. DOI: http://doi.org/10.11591/ijere.v5i4.5959 ERIC
Acar, T. (2015). An Investigation of Agreement between Item Difficulty Coefficient calculated in accordance with Classical Test Theory and Item Response Theory with Bland-Altman Method. Communications in Statistics – Theory and Methods, DOI:10.1080/03610926.2013.793353 SSCI
Acar, T. (2015). Examination of the PISA 2009 reading skills and information and communication technology (ICT) use skills of Turkish students. Educational Research and Reviews, DOI:10.5897/ERR2015.2311 ERIC
Acar, T. (2014). Ölçek Geliştirmede Geçerlik Kanıtları: Çapraz Geçerlik, Sınıflama Ve Sıralama Geçerliği Uygulaması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, DOI: 10.12738/estp.2014.3.2107 SSCI
Öğretmen, T. ve Acar, T. (2014). Estimation of Generalizability Coefficients: An Application of Structural Equation Modeling. Journal of Education and Practice, Vol.5, No.14, 113-119 SCI-Edge, EBSCO, INDEX COPERNICUS
Acar, T. (2014). The Struggle of Measurement of Attitudes Related to The Superstitious Beliefs. Journal of Education and Practice, Vol.5, No.21, 135-142. SCI-Edge, EBSCO, INDEX COPERNICUS
Acar, T. (2013). Comparison of the Group and Intercept Coefficient from HGLM-DIF and LR-DIF Methods. British Journal of Science, 10(1), 12-21 SCI, SCOPUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS
Acar, T. (2012). Türkiye’nin 2009 Sonuçlarına Göre OECD’ye Üye ve Aday Ülkelerin PISA Sınıflandırılması: Kümeleme ve Ayırma Analizleri Uygulaması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(4), 2561-2572 SSCI
Acar, T. (2012). Yatılı Bölge İlköğretim Okullarında Öğrenim Gören 8. Sınıf Öğrencilerinin Ortaöğretime Devam Etme Eğilimleri. Bilig, Sayı:62, 231-246 SSCI
Acar, T. (2012). Determination of a Differential Item Functioning Procedure Using the Hierarchical Generalized Linear Model: A Comparison Study With Logistic Regression and Likelihood Ratio Procedure. SageOpen, DOI: 10.1177/2158244012436760, 1-8 SCOPUS
Acar, T. (2012). 2009 Yılı Uluslararası Öğrenci Başarılarını Değerlendirme Programında   Türk Öğrencilerin Başarılarını Etkileyen Faktörler. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 3(2), 309-314 E-SCI; SCOPUS; TRDizin
Acar, T. ve Öğretmen, T. (2012). Çok Düzeyli İstatistiksel Yöntemler ile 2006 PISA Fen Bilimleri Performansının İncelenmesi. Eğitim ve Bilim, 37(163), 178-189 SSCI
Acar, T. (2011). Maddenin Farklı Fonksiyonlaşmasında Örneklem Büyüklüğü: Genelleştirilmiş Aşamalı Doğrusal Modelleme Uygulaması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(1), 284-288 SSCI
Acar, T. & Kelecioğlu, H. (2010). Maddenin Farklı Fonksiyonlaşmasını Belirleme Tekniklerinin Karşılaştırılması: GADM, LR ve MTK-OO. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(2), 639-649 SSCI
Acar, T. (2009). An Application of Hierarchical Linear Modeling: OKS-2006 Science Test Achievement. Eğitim Araştırmaları-Eurasian Journal of Educational Research, (37), 1-16 ERIC, SCOPUS, ERA
Acar, T. (2005). OKOSYS Sosyal Bilimler Test Basarı Puanlarının Diğer Alt Test Basarı Puanları ve Cinsiyet Değişkeni ile Karsılaştırılması. Eğitim Araştırmaları Dergisi Sayı:21 ERIC, SCOPUS, ERA
Eskici, G. & Acar, T. (2014). Two Popular Diet Models:Food Intolerance Test and Diet for Blood Group. The Indian Journal of Nutrition and Dietetics, Vol.51 No. 3.252-265. INDmed , J-Gate Plus, iScholar

Articles

Oral Natifications

 • Acar, T. (2016, 1-3 Eylül). Eğitim, Ekonomi ve İnsan arasındaki Sinerji, V. Uluslararası Katılımlı Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresinde Sözlü Bildiri olarak sunulmuştur. Akdeniz Üniversitesi
 • Özel, S. & Acar, T. (2014, 11-13 Haziran).Okullarda Sınıf İçi Ölçmelerde G Katsayısı, IV. Uluslararası Katılımlı Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresinde Sözlü Bildiri olarak sunulmuştur, Hacettepe Üniversitesi
 • Acar, T. (2012, 19-21 Eylül). 2009 Yılı Uluslararası Öğrenci Başarılarını Değerlendirme Programında Türk Öğrencilerin Başarılarını Etkileyen Faktörler, III. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresinde Sözlü Bildiri olarak sunulmuştur. Abant İzzet Baysal Üniversitesi
 • Acar, T.ve Kelecioğlu, H. (2008, 14–16 Mayıs). Genelleştirilmiş aşamalı doğrusal model ile Rasch modelinin parametrelerinin değişmezliğinin karsılaştırılması, I. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresinde Sözlü Bildiri olarak sunulmuştur. Ankara Üniversitesi
 • Acar, T. (2006,15–17 Eylül). Sato Uyarı İndeksleri İle Madde ve Basarı Analizleri, 15. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayında Sözlü Bildiri olarak sunulmuştur, Muğla Üniversitesi
 • Acar, T. (2005, 28–30 Eylül). %27 Oran Yoluyla Alt-Üst Grup Seçimine Alternatif Olarak Kümeleme ve Ayırma Analizleriyle Alt-Üst Grup Secimi ve Madde İstatistikleri, 14.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayında Sözlü Bildiri olarak sunulmuştur, Pamukkale Üniversitesi
 • Otbiçer, T. (2004, 6–9 Temmuz). Doğru Soruları Sorabiliyor muyuz? 13. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayında Poster bildiri olarak sunulmuştur, İnönü Üniversitesi
 • Otbiçer, T. (2004) Hacettepe Üniversitesi, Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Etkinlikleri, “Ölçmede Kümeleme Analizi Uygulamaları” panelde sözlü bildiri.

Published Books

 • Eğitim, Ekonomi ve İnsan Arasındaki Sinerji, 2016
 • Öğretmen Adayları için KPSS Eğitim Bilimleri Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, Sınav Dergisi Yayınları, 2007
 • KPSS Eğitim Bilimleri Soru Bankası, Pelikan Yayınevi, 2007
 • KPSS Hazırlık Kılavuzu Öğretmen Adayları İçin, Nirvana Yayınları, 20042002–2003 ÖSS (Öğrenci Seçme Sınavı) ve LGS(Liselere giriş Sınavı) için Tercih Rehberi kitapları, Sınav Dergisi Yayınları
 • 2001–2002 ÖSS(Öğrenci Seçme Sınavı) ve LGS(Liselere giriş Sınavı) için Tercih Rehberi kitapları, Sınav Dergisi Yayınları

National and international refereeing

 • Journal of Educational Sciences in Theory and Practice
 • Elementary Education Online
 • Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology
 • Measurement and Evaluation in Counseling and Development
 • Sage Open
 • American Educational Research Journal
 • Compare: A Journal of Comparative and International Education
 • Journal for the Scientific Study of Religion